Zorvec Enicade : De beste en langste bescherming tegen Phytophthora

EFFECTIEVE WERKING

Zorvec Enicade® heeft een volledig nieuwe werkingswijze en bestrijdt Phytophthora Infestans in aardappelen. Zorvec Enicade® zorgt ervoor dat de schimmel geen nieuwe celwanden op kan bouwen. Dit is een zeer effectieve manier om te voorkomen dat de schimmel de aardappelen aantast. Zorvec Enicade® heeft een gunstig milieu en toxicologisch profiel alsook een « nul-residu » profiel.

 

EIGENSCHAPPEN

 • Regenvast na 20 minuten – Zorvec Enicade® wordt zeer snel opgenomen in de waslaag van de plant en is daarmee het snelst regenvaste Phytophthoramiddel.
 • Beschermt nieuwe groei – Zorvec Enicade® onderscheidt zich van de bestaande Phytophthora-middelen, doordat het sterk opwaarts systemisch is.
 • 3 tot 4 dagen langere bescherming – Met Zorvec Enicade® is het spuitinterval 3-4 dagen langer dan u gewend bent.

 

OPMERKELIJKE RESULTATEN

Zorvec Enicade® werd reeds in verschillende Europese onderzoeksinstellingen getest. In alle proeven blijkt het middel Zorvec Enicade® veruit het sterkste product tegen Phytophthora. Hiernaast staan enkele foto’s van een proef in Noord-Frankrijk in 2019. Deze proef toont de efficiëntie van Zorvec Enicade®. De fungicide is drie keer toegepast elke tien dagen in de snelle loofgroeifase van het gewas en vergeleken met een klassiek schema elke zeven dagen toegepast.

Phytophthora-proeven worden vochtig gehouden en bevatten infectierijen zodat er voor de schimmel gunstige omstandigheden worden gecreëerd.

Op deze manier kunnen ook in drogejaren geslaagde proeven worden uitgevoerd. U ziet op de foto’s dat het Zorvec Enicade® schema om de 10 dagen beter is dan het klassieke schema om de 7 dagen. Zorvec Enicade® beschermd dus langer en beter.

 

EVALUATIE EUROBLIGHT

Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk van wetenschappers en deskundigen welke zich bezighouden met de bestrijding van ziekten in de teelt van aardappelen. Voor bladphytophthora heeft Zorvec Enicade® + partnerproduct een 4,9 gekregen op een schaal van 2 tot 5.

Dit is de hoogste score die ooit gegeven is aan een nieuw Phytophthoramiddel.

Zorvec Enicade® heeft in de Euroblighttabel voor bescherming nieuwe groei en stengelbescherming een unieke hoogste score. Voor preventieve werking en regenvastheid heeft Zorvec Enicade® de hoogte kwalificatie (+++). Proeven tonen echter aan dat Zorvec Enicade® op deze gebieden beter is dan alle andere beschikbare middelen, zo ook de middelen die eveneens met drie plusjes zijn gewaardeerd (er worden niet meer dan drie plusjes gegeven).

PHYTOPHTHORA BESTRIJDEN

Zorvec Enicade® is hét middel om de nieuwe agressieve Phytophthorastammen te bestrijden. Wel is Zorvec Enicade® vatbaar voor resistentievorming.

In België kennen we onderhand de nieuwe genotypes EU-36 (50% van de aanwezige phytophthora in België) en EU-37 (25%). Deze stammen produceren meer vlekken en breiden veel sneller uit (verhoogde productie van sporen). Door de integratie van Zorvec Enicade® binnen het schema kiest u voor meer zekerheid onder alle omstandigheden. De laatste 2 jaar waren droog, daarom mogen we het risico op Phytophthora niet onderschatten en moeten we waakzaam blijven.

Resistentie
Maatregelen om de vorming van resistentie tegen Zorvec Enicade® te voorkomen:

 • Pas Zorvec Enicade® steeds toe in combinatie met een ander Phytophthoramiddel omdat die altijd een andere werkingswijze heeft.
 • Behandel steeds preventief en beperk het aantal toepassingen tot max. 4 per teeltseizoen.
 • Kies voor opeenvolgende toepassingen, bij voorkeur een blok van 3.
 • Respecteer de dosis en het aanbevolen interval tussen de toepassingen.

Het is sterk aan te raden deze eenvoudige adviezen op te volgen om zo dit zeer efficiënte middel op Phytophthora te behouden voor de lange termijn. Tegenwoordig verdwijnen er immers meer middelen dan dat er nieuwe bijkomen.

TECHNISCHE FICHE

 • Zorvec Enicade® bevat: 100 g/l Oxathiapiprolin
 • Dosis: 150 ml /ha + partner
 • Aantal toepassingen: 4 per teeltseizoen
 • Interval tussen de toepassingen: 7-10 dagen (steeds in functie van de ziektedruk)
 • Wachttijd voor oogst: 7 dagen
 • Erkenningnummer: 10742P/B

“Zorvec Enicade® geeft de beste bescherming tegen phytophthora.”

TOEPASSING

WAAROM ZORVEC ENICADE® HET BESTE INZETTEN IN DE SNELLE LOOFGROEIFASE

 • Zorvec Enicade® is translaminair en opwaarts systemisch. Bij een vroege toepassing profiteert u optimaal van deze systemiciteit om de volledige bladmassa te beschermen.
 • De snelle loofgroeifase is een kritieke periode voor Phytophthora.
 • Er is heel veel nieuw blad maar de opwaartse systemiciteit verzekert een goede bescherming van de nieuwe groei.
 • De snelle loofgroeifase is eveneens vatbaar voor stengelphytophthora. Met Zorvec Enicade® heeft u het sterkste middel op stengelphytophthora.

 

Zorvec Enicade® + partner wordt geadviseerd in een bloktoepassingen van drie opeenvolgende bespuitingen vanaf ± de derde behandeling in functie van de ontwikkeling van het gewas. Het interval tussen de behandelingen varieert in
functie van de Phytophthoradruk: interval standaardproducten + drie dagen.


Bezoek de Corteva website

%d bloggers liken dit: