Zesde editie Limburgse provinciale Innovatie-Award gestart

In Hasselt werd het startschot gegeven voor de zesde editie van de provinciale Innovatie-Award. Deze tweejaarlijkse wedstrijd looft de provincie Limburg in totaal 25.000 euro uit om de landbouwsector maximaal te ondersteunen in haar permanente zoektocht naar efficiëntie en verbetering. Inschrijven kan tot 20 april 2017.

 

Hoewel elk innovatief of vernieuwend idee ten gunste van de sector in aanmerking komt voor de award, genieten projecten die passen binnen het thema ‘multifunctionele landbouw’ de voorkeur. Multifunctionele landbouw omvat alle activiteiten die naast de reguliere bedrijfsvoering worden uitgevoerd zoals landbouweducatie, groene zorg, hoevetoerisme, agrarische aannemingswerken, landschap- en waterbeheer, energieproductie etc. “Dergelijke nevenactiviteiten zorgen voor een bijkomend inkomen en een betere risicospreiding bijvoorbeeld in periodes dat er minder werk op het veld of in de stal is,” verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors.

De Innovatie-award Land- en Tuinbouw 2017 is zeer laagdrempelig, maar indieners moeten wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. “Zo moeten de eerste realisaties al na een jaar zichtbaar zijn en is het belangrijk dat het concept als rolmodel voor de sector kan fungeren”, stelt gedeputeerde Inge Moors.

Innovatieve projectvoorstellen kunnen ingediend worden van 19 januari tot en met 20 april 2017. Afgevaardigden van het Innovatiecentrum Limburg, het Innovatiesteunpunt, de provinciale landbouwkamer, de Vlaamse Food Pilot en het Ondernemersplatform Limburg zullen daarna samen met de provincie Limburg de projecten beoordelen op basis van de haalbaarheid, de kwaliteit en duurzaamheid, de impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw en uiteraard de originaliteit.

Uiteindelijk worden uit de inzendingen 5 laureaten gekozen die naast erkenning en media-aandacht een geldprijs van 5.000 euro krijgen om hun idee te verwezenlijken en om hun collega-landbouwers te inspireren. De winnaars worden in mei bekend gemaakt.

Het aanvraagformulier en een volledig overzicht van voorwaarden waaraan het project moet voldoen, vindt u op http://www.limburg.be/landbouwsubsidies.

Bron: Provincie Limburg – Kabinet Inge Moors – 20 januari 2017

%d bloggers liken dit: