Welke voertuigen vallen onder de Kilometerheffing? – Een laatste stand van zaken

In aan vorig artikel werd reeds uitgebreid zowel de regeling rond de kilometerheffing als hoe u zich in orde kan stellen tegen 1 april uitgelegd. Ondertussen heeft de overheid duidelijker gecommuniceerd rond bepaalde machines. Hier nog eens alles op een rijtje.

Algemeen dient ieder voertuig bestemd voor goederenvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton vanaf 1 april uitgerust te zijn met een werkende OBU zodra het zich op de openbare weg begeeft. Het toestel registreert de afgelegde weg op tolwegen en zendt deze gegevens door voor facturatie.

Het is duidelijk dat steeds het trekkend voertuig bepalend is. Zo vallen kleine vrachtwagens,camionetten, jeeps e.d. met een MTM van ten hoogste 3,5 ton buiten de heffingsregeling ook al trekken die een aanhangwagen waardoor de combinatie meer dan 3,5 ton is.
Wie zijn eigen landbouwproducten met vrachtwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton naar veiling, verwerkende industrie, slachthuis brengt dient weldegelijk een OBU aan boord te hebben.

Tractoren en landbouwvoertuigen die ‘uitsluitend ‘ gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden en die slechts beperkt gebruik maken van de openbare weg worden vrijgesteld van kilometerheffing. Deze vrijstelling dient eenmalig aangevraagd te worden en dit vóór 1 april. Ze blijft behouden zolang aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan wordt.
De vrijstelling kan elektronisch of op papier aangevraagd worden. Daarnaast dienen twee foto’s van het voertuig (voor- en zijaanzicht) meegestuurd te worden. Voor tractoren met een rode G-kentekenplaat dienen evenwel geen foto’s meegestuurd te worden.
Tractoren die niet of niet uitsluitend in de landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw gebruikt worden, dienen wel uitgerust te worden met een OBU.

Voertuigen ingeschreven onder de code LA en onder de code MT vallen buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing. Dit betekent dat deze voertuigen geen OBU aanboord dienen te hebben en er ook geen vrijstelling dient aangevraagd te worden.
Zelfrijdende landbouwmachines zijn onder de code LA ingeschreven. Dus hakselaars, maaidorsers, aardappelrooiers,bonenplukkers, mestinjecteurs, spuitmachines, … vallen buiten de kilometerheffingsregeling.
Het zelfrijdend bedrijfsmaterieel staat onder code MT ingeschreven. Daardoor vallen mobiele kranen, verreikers/hoogtewerkers, graafmachines, bulldozers, dumpers, betonpompen zonder mixer, … ook buiten de regeling.
De overheid stelt evenwel dat voor de voertuigen ingeschreven onder code LA en MT er vrijwillig vrijstelling mag aangevraagd worden. De gegevens van deze aanvragen zullen door de overheid in een centrale database bewaard worden en daardoor wordt eventueel foutief beboeten van deze voertuigen uitgesloten. Het kan nuttig zijn de vrijstelling aan te vragen voor deze voertuigen die op zicht weinig afwijken van het gewone vrachtverkeer. De aanvraag voor vrijstelling van dergelijk voertuig dient steeds vergezeld te zijn van twee foto’s van het voertuig.

Tenslotte vallen ook Oldtimers (O-kentekenplaat) en voertuigen met een proefritkentekenplaat (ZZ-kentekenplaat) buiten de heffing.

%d bloggers liken dit: