Wedstrijdreglement. Gratis naar Agritechnica

1. Deze actie wordt van 22/9  t.e.m. 31/10/2017 georganiseerd door Rekad  nv -gevestigd te Geelseweg 47 A, 2200 Herentals –  i.s.m. DLG Benelux en Trekker Reizen en staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgische, Nederlandse of Luxemburgse grondgebied wonen. Er is geen enkele aankoopverplichting. Men dient zich enkel te registreren of geregistreerd te zijn voor de gratis digitale nieuwsbrief van De Loonwerker.

2. Om kans te maken op de wedstrijdprijs moeten deelnemers zich registreren voor de digitale nieuwsbrief en tussen 22/9 t.e.m. 31/10/2017 . De wedstrijdprijs is  een duo-ticket naar Agritechnica 2017. Er zijn 100 duo-plaatsen te winnen.

3. Je kan maar één keer deelnemen per IP-adres en per woonadres. Nadat je het online wedstrijdformulier verstuurde, kan je niets meer aanpassen.

4. De prijs is zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

5. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Er wordt verder geen enkele correspondentie gevoerd over deze wedstrijd.

6. Er wordt geen rekening gehouden met deelnemers onder de 16 jaar, met onvolledig of foutief ingevulde deelnames, noch met deelnames waarop het ingevulde adres onbekend of foutief blijkt te zijn.

7. De winnaars zijn de 100 eerste die correct reageren.

8. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Rekad nv / DLG Benelux en Trekker Reizen behandelen deze gegevens

als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor het verloop van deze actie.

9. Rekad nv/ DLG Benelux en Trekker Reizen behouden zich het recht voor de actie of het verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Rekad nv/   DLG Benelux en Trekker Reizen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden.

10. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudenRekad nv/ DLG Benelux en Trekker Reizen zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

11. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen.

12. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen (Turnhout) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

%d bloggers liken dit: