Waterzuiveringsstations bieden uitweg voor oppompverbod

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Oost- en West-Vlaanderen kondigden een oppompverbod aan voor alle onbevaarbare waterlopen ten gevolge van de aanhoudende droogte. Slecht nieuws voor de landbouwers die vrezen voor schade aan hun teelt. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron, Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. 

Net als in juni 2017 maakt Vlaanderen opnieuw een extreme droogte mee. Burgers worden opgeroepen om spaarzaam om te gaan met leidingwater maar vooral de landbouw kreunt onder de hitte. Vlaanderen is terecht bezorgd om een nijpend watertekort. We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen.Aquafin verzamelt het afvalwater van douches, toiletten, wasmachines, … vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar één van zijn 300 zuiveringsinstallaties. Jaarlijks wordt liefst bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater – ook effluent genoemd – heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

Overeenkomst voor afname
In een 35-tal waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsloten met Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding gezuiverd afvalwater ophalen. Van al deze installaties werd het minimum debiet van de beken bekeken zodat er zeker genoeg effluent naar de waterloop wordt geloosd om het ecologisch evenwicht te bewaren.

Contractueel mag het effluent gebruikt worden voor allerlei toepassingen met enkele uitzonderingen voor menselijke consumptie en sanitaire toepassingen (bv. douches). Vorig jaar besproeide voetbalclub Cercle Brugge bijvoorbeeld zijn oefenvelden met gezuiverd afvalwater. Ook gemeentebesturen nemen effluent af om hun plantsoenen te besproeien maar vooral de landbouw is vragende partij. Zij irrigeren er de akkers mee, maar mogen niet rechtstreeks op groenten en fruit sproeien. Gezuiverd afvalwater kan overigens verder gezuiverd worden tot eender welke gewenste kwaliteit. Sommige bedrijven gebruiken het als koel- of proceswater en zo’n 25 ruimfirma’s reinigen er vandaag hun tankwagens mee. Met soepele contracten die onmiddellijk kunnen ingaan, levert Aquafin maximale inspanningen om bedrijven tijdens de droogte uit de nood te helpen.

Meer info: Aquafin

%d bloggers liken dit: