VLM doet oproep om grasstroken in landbouwgebied niet te betreden

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal aan het wandelen, joggen en fietsen geslagen. Helaas worden grasstroken aangelegd binnen een beheerovereenkomst, daardoor ook meer betreden.  Het is nochtans verboden om op die stroken te wandelen, te fietsen of te rijden met een voertuig. Landbouwers leggen de grasstroken aan om erosie te bestrijden, akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Als de strook toch betreden wordt, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Bovendien riskeert de landbouwer daardoor een lagere vergoeding voor zijn beheerovereenkomst.

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien heel wat diersoorten ook in de winter  van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u hier.

%d bloggers liken dit: