Verzamelaanvraag campagne 2016 gestart

Vanaf 24 februari 2016 kunnen landbouwers met percelen of exploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verzamelaanvraag 2016 terugvinden op het e-loket. De uiterste datum voor het indienen, dat overigens opnieuw elektronisch moet gebeuren, is donderdag 21 april 2016 om middernacht.

Bij het opstarten van de eigen verzamelaanvraag staat alle nuttige basisinformatie onder de ‘help’-knop. Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan gebeld worden naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket zijn het juiste telefoonnummer per provincie en de openingsuren terug te vinden.

Er moet een volmacht gegeven worden aan een persoon of organisatie om de aanvraag elektronisch voor iemand anders in te dienen. Meer informatie over volmachten staat eveneens onder de ‘help’-knop van het e-loket. Houd er rekening mee dat een volmacht niet meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden.

Ook bedrijfsovernames moeten tijdig gemeld worden. De uiterste datum om een overname te melden is 14 april 2016. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden.

Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve (bijkomende rechten, voor starters en jonge starters) moeten in 2016 via de verzamelaanvraag worden aangevraagd. Deze kunnen eenmalig aangevraagd worden.

De betaling voor jonge landbouwers is eveneens aan te vragen via de verzamelaanvraag. Deze steun kan de land- of tuinbouwer maximaal 5 jaar ontvangen, door jaarlijks een aanvraag in te dienen.

Er is in 2016 geen papieren toelichting meer beschikbaar. Alle meest recente informatie omtrent de verzamelaanvraag en haar verbintenissen is terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

%d bloggers liken dit: