Vervaet wereldwijd eerste met Variabele NIR-sensor afgifte

Afgelopen week is er na maanden intensief samenwerken met John Deere een volledig werkend en geïntegreerd John Deere NIR-systeem op de eerste Vervaet Hydro Trike gemonteerd. John Deere is voorloper en pionier met NIR-techniek. De geschiedenis hierin gaat meer dan 12 jaar terug.

In tegenstelling tot wat er al aan NIR op de markt te verkrijgen is betreft het hier een integratie van NIR in de Vervaet-mestafgifte. In de John Deere terminal kan bijvoorbeeld de stikstof-target worden ingevuld. De Vervaet Terminal gaat dan over op NIR-mode en er kunnen geen kuubs per hectare meer worden ingesteld. De pomp regelt dan live op de actuele NPK-waarden van de mest. Ook kan er eventueel bijvoorbeeld een Fosfaat-plafond worden ingesteld.

Bij de laatste tests in het veld kwam bijvoorbeeld het volgende naar voren:
Veehouder X had put 1 gemixt en put 2 ongemixt dikke mest.
NPK-target werd op 90 Kg N ingesteld. Het perceel was 500 meter lang en er hing een 9,40m bemester achter de Vervaet.

De eerste tank uit de gemixte mest: einde van het perceel (500m) was de tank leeg, N-waarde schommelde steeds rond de 90 Kg en de kuubs/ha tussen de 40 en 50.

De tweede tank, uit de ongemixte dikke mest, gaf een heel ander beeld. Met dezelfde machine instellingen werd er nu heen-en-weer gereden. De pomp schommelde tussen de 20 en 25m3, maar steeds nog met 90 Kg N!

Op deze wijze hoopt Vervaet vooroplopend in te spelen op de wensen van de markt. De overheid wil en zal de kringloopwijzer rond willen gaan maken. Met de bemestingsvraag van gewassen met precisiebemesting toegediend. De komende tijd zal de demonstratiemachine Europa rondgaan. De (europese) interesse is ontzettend groot. Prijs zal rond de 27.500,- (excl. GPS systeem) euro op een nieuwe Vervaet zijn.  Overigens blijft het altijd mogelijk om op de ‘traditionele’ manier met de machine te kunnen rijden.

%d bloggers liken dit: