Vergunning glyfosaat met 18 maand verlengd

De vergunning voor de onkruidverdelger glyfosaat wordt met achttien maanden verlengd door de Europese Commissie. Dat heeft eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis meegedeeld na afloop van een bijeenkomst van de Europese landbouwministers in Luxemburg.

Normaal zou de vergunning van glyfosaat eind deze maand verstrijken. De Commissie probeerde maandenlang om het veelgebruikte glyfosaat opnieuw te vergunnen maar vond nooit voldoende steun bij de lidstaten. Afgelopen vrijdag ondernam ze tevergeefse nog eens poging om de lidstaten achter een tijdelijke vergunning voor achttien maanden te scharen.Maar bij gebrek aan eensgezindheid onder de lidstaten is het uiteindelijk de Commissie die een beslissing neemt. ‘De Europese Commissie zal haar wettelijke verplichtingen naleven. We hebben een deadline op 30 juni. De Commissie zal dus een verlenging van de vergunning met achttien maanden goedkeuren’, zo bevestigde Andriukaitis. Binnen achttien maanden zal het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een advies uitbrengen over de risico’s van glyfosaat voor de volksgezondheid. Eerder oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat glyfosaat allicht niet kankerverwekkend is. Milieuorganisaties betwisten dit en willen dat de Commissie het voorzorgsprincipe in acht neemt en het basisproduct van de Europese markt weert.

%d bloggers liken dit: