Veenhuis Nutri-Flow aanwendingstank pilootproject afgetrapt

Gisteren werd door Veenhuis machines uit Raalte (Overijssel) officieel de aftrap gegeven voor het mobiel analyseren van vloeibare drijfmest op basis van NIRS (Nabij Infra Rood Spectrografie). Veenhuis is 3 jaar lang achter de schermen bezig geweest en wil nu het systeem in de praktijk gaan testen.

SIZED_SENSOR INFRAROOD (2)De sensor analyseert de mest en berekend de gehaltes die in de mest zitten. Tijdens het vullen van de tanks kunnen de waardes stikstof, kalium en fosfaat nauwkeurig gemeten worden. Met behulp van GPS kan de dosering aangepast worden aan de behoefte van de grond. In de fronttank zitten vloeibare meststoffen en deze worden toegevoegd bij de mest. Deze vloeibare meststoffen komen niet in de tank terecht maar worden aan het eind van de verdeelslangen in de meststroom gebracht. Veel bedrijven gebruiken al een navigatiesysteem in de landbouw. Veenhuis gaat een stap verder en wil de plant een nauwkeurige behandeling geven. CWV Emmen doet mee met het project. Voorzitter Reind Katerberg: “Het bemesten op maat voor de melkveehouder wordt steeds belangrijker. Ook het meten wat we doen wordt voor zowel de akkerbouwer als de melkveehouder steeds belangrijk”. Walter Veenhuis: “Drie jaar geleden kwam ik in contact met RVO en meldde dat ik bezig was een gesloten systeem op een voertuig te maken, waarbij de mest direct geanalyseerd wordt en online doorgegeven wordt. De overheid heeft dan in 1x in beeld waar de mest vandaan komt en heen gaat. Mestmonsters via potjes en zakjes is straks verleden tijd. Het is een nieuwe methodiek van bemesten.”

Lees meer in de volgende Loonwerker

Tekst en beeld: Annelies Bakker

%d bloggers liken dit: