Update onkruidbestrijding grasland

Graag deelt Corteva Agriscience enkele overwegingen of onkruidbestrijding in grasland op dit moment zinvol is :

  • Onkruiden wortelen vaak dieper dan gras. Onkruid neemt daardoor vocht uit de bodem weg, dat onder de huidige droge omstandigheden niet meer voor de grasgroei beschikbaar is.
  • Momenteel zijn de omstandigheden voor een onkruidbestrijding voor vrijwel alle onkruiden nog goed. Specifiek voor zuringbestrijding zijn wel echt groeizame omstandigheden nodig.
  • Goed ruwvoer van eigen land is een belangrijke basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie.

Onkruidbestrijding voor de eerste snede is veilig voor het gras en levert direct resultaat op. De ruwvoerkwaliteit van de volgende maaisnedes verbetert direct.

 

Veiligheidstermijn voor alle Corteva-middelen is 7 dagen voor maaien en begrazen.

Info – Corteva Agriscience

%d bloggers liken dit: