Uitlaat: De loonwerker als teeltadviseur

De merendeel van onze Belgische loonwerkers zien zichzelf nog altijd als strikt uitvoerende kracht. De boer belt om het gras te persen en de loonwerker vertrekt. Is de maïs rijp, dan belt de boer de loonwerker om te komen hakselen. Maar hoeveel loonwerkers spelen ook een dienstverlenende rol? Wie van jullie begeleidt zijn klanten in de rassenkeuze, teeltkeuze of bij de bemesting?

Als loonwerker heb je alle wapens in de hand om de boeren, de klanten, van begin tot einde van de teelt bij te staan. Hakselaars, maaidorsers maar ook aardappelrooiers kunnen met opbrengstbepaling uitgerust worden. Je kan je klant dus perfect zeggen hoeveel er waar geoogst is. Door het in kaart brengen van de bodem en het uitmeten van vruchtbaarheid en humusgehalte kan je als loonwerker je klanten beter bijstaan bij rassenkeuze en soms zelfs teeltkeuze voor de komende jaren.

Het is een mooi moment om je als loonwerker te verdiepen in de overstap van een strikt uitvoerende kracht naar een dienstverlenend bedrijf. Binnenkort komen Agritechnica en Agribex er aan, neem de tijd om op deze beurzen eens je licht op te steken over wat je meer kan doen.

 

Veel leesplezier,

Antoon

 

Deze Uitlaat verscheen in de Loonwerker van oktober 2015. Nog geen abonnement? Surf dan snel naar de Agroshop!

%d bloggers liken dit: