Tweede Agridagen van 16 tot 18 februari in Weelde-Depot

Voor de tweede maal worden de Agridagen, die vroeger traditioneel in Geel plaats hadden met Palmzondag, in februari in Weelde-Ravels georganiseerd, bijna pal op de grens met Nederland.

Melkveehouders vinden uiteraard hun gading op deze vakbeurs, die altijd ook een interessant melkveesymposium in petto heeft. Het onderwerp van dat symposium – ’40 liter per koe melken: maatschappelijk verantwoord?’ – is deze keer doelbewust ook echt grensoverschrijdend gekozen.

De Agridagen is de tweede grootste vakbeurs voor de veehouderij in Vlaanderen en focust op pluimvee, varkens, rundvee en de mechanisatie op erfniveau. De link met Zuid-Nederland werd nadrukkelijk onderstreept door voorzitter Georges Van Keerbergen, tijdens de presentatie van de Agridagen op 19 januari. Er zijn afspraken gemaakt met ZLTO, de Zuid-Nederlandse landbouworganisatie, en LLTB, de landbouworganisatie van Nederlands Limburg. Voor de bezoekers van ZLTO en LLTB wordt dan ook een contactplaats en -moment voorzien, wellicht bij de stand van de Boerenbond.

Het doel van de Agridagen is volgens Georges Van Keerbergen vierledig: een forum zijn waar bedrijven hun goederen en diensten aan het publiek – hun potentiële klanten – kunnen presenteren, een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen uit de landbouwsector (netwerking), een forum te zijn voor kennisuitwisseling en een positief imago uitdragen voor de landbouwsector.

De Agridagen vinden dus plaats van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari (van 10 tot 18 u) in Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Weelde-Ravels. Er zijn gratis parkeerplaatsen in overvloed. Bovendien zijn er shuttles voorzien (zie www.agridagen.be).

Er zijn vier beurshallen, die verbonden zijn met tussententen. De beurs beslaat ongeveer 20.000 m2, waarvan 9.000 m2 standruimte. Hal 1 is gefocust op mechanisatie, hal 2 op toelevering van de veeteelt, hal 5 op rundvee en hal 4 op pluimvee. Veevoederfabrikanten zijn verspreid over de hallen 2, 5 en 4, in de mate van het mogelijke naar eigen keuze. De dierenring is losgekoppeld van de symposiumruimte.

De officiële opening heeft plaats op 16 februari om 15u30 in aanwezigheid van EU-commissaris Marianne Thyssen en andere prominenten.

Er zijn diverse seminars, zoals een seminar rundveehouderij op vrijdag 16 februari om 10 uur. Voor het volledige programma van dit symposium klik Programma seminarie rundvee.

Op zaterdag 17 februari zijn er verschillende wedstrijdopleidingen voor Holstein en op zondag 18 februari heeft dan vanaf 10 uur de Junior Show Vlaanderen voor Holstein plaats (scheren, showmanship, exterieur).

Bron: Jef Verhaeren in Melkveebedrijf februari 2018