TERRADISC MULTILINE – Pöttingers multitalent voor mulchzaai

De gekende schijvencultivator TerraDisc vormt de basis voor de nieuwe TerraDisc MultiLine mulchzaaicombinatie. De getrokken combinatie is verkrijgbaar in 3 en 4 meter werkbreedte.

De basis van de machine is een TerraDisc schijveneg uitgerust met de 585 rubberen packerrol. Doordat de machine getrokken wordt loopt het meeste gewicht op deze packerrol. Hierdoor zijn geen extra frontgewichten nodig en wordt het compacteren van de grondlagen voorkomen. Tijdens transport worden de schijven en zaaimachine geheven en loopt de machine op de packerrol.

Bovenop de schijveneg wordt naar keuze een Vitasem A of Vitasem ADD zaaimachine opgebouwd. Indien nodig kan de zaaimachine afgebouwd worden zodat de schijvencultivator los gebruikt kan worden. De 24 ringen van de packerrol staan op 12,5 cm van elkaar, de zaaischaren lopen in de aangedrukte grond.

sized_TERRADISC_3001_multiline_2_hq

%d bloggers liken dit: