Syngenta en New Holland gaan samen voor record

Om te bewijzen dat hybride gerstrassen niet alleen belangrijk zijn voor de teeltrotatie, maar ook financieel interessant zijn door hun hogere opbrengst deed Syngenta het afgelopen oogstseizoen een gooi naar het wereldrecord kilo’s gerst per ha.

Dit gebeurde in samenwerking met New Holland. New Holland stelde niet alleen een rotormaaidorser type CR 9.90 met een maaibord van 35 voet ter beschikking stelde, maar ook alle knowhow in verband met positie- en opbrengstbepaling. Gekozen werd voor een CR-rotormaaidorser omdat die het graan minder breekt dan een conventionele maaidorser.

De recordpoging gebeurde te Walhain (Waals-Brabant) op een 10 ha groot perceel van de familie Van Puymbroeck. Dit akkerbouwbedrijf focust op aardappelen. Hybride wintergerst heeft een sterk aandeel in hun teeltrotatie. De recordpoging lukte net niet, de opbrengst van het ras Wootan bleef steken op 12 ton per ha aan 15 % vocht, terwijl het wereldrecord op naam van een Nieuw-Zeelandse akkerbouwer staat op 13,8 ton gerst per ha, weliswaar op een geïrrigeerd perceel, terwijl het perceel te Walhain kan omschreven worden als een representatief perceel voor de regio, waar niets extra op werd gedaan, wel werd gepoogd om alle veldwerkzaamheden op het juiste moment te doen. Toch is Wouter Keppens, Crop Campaign Manager van Syngenta tevreden met dit resultaat. “Dankzij de informatie die we kregen via de opbrengstkaart van de NH-maaidorser hebben we op het perceel op bepaalde plaatsen opbrengstpieken gemeten tot 14 ton, dit bewijst het potentieel van hybride gerst. Wetende dat er hoogteverschillen zijn van ruim 11 meter in het perceel, kunnen we in de toekomst zeker het record breken als we bijvoorbeeld variabel gaan bemesten aan de hand van de opbrengstkaart”, besluit Wouter Keppens.

%d bloggers liken dit: