Striptill-mestinjectie: samenwerking tussen Kuhn en Kaweco

RTH en Kamps de Wild, beide werkmaatschappijen van Royal Reesink N.V. , hebben de handen in elkaar geslagen op het gebied van dierlijke mesttoediening op stroken. Dit voorjaar wordt een Kaweco-Kuhn-democombinatie ingezet bestaande uit een Kaweco Double Twin Shift-tank en Kuhn Striger-8-rijenstrokenbewerkingsmachine. Geïnteresseerden kunnen zo kennismaken met deze alternatieve grondbewerkings- en bemestingsmethode.

Het onderstel van de Double Twin en Double Twin Shift-modellen hebben een grote footprint waardoor spoorvorming wordt voorkomen en de mest door de Striger op de juiste diepte wordt gedoseerd. Uit onderzoek blijkt een te diep of te ondiep geplaatste strook een grote impact te hebben op de groei van de maïsplanten.

De Kuhn Striger-strokenbewerkingsmachines worden gebouwd in de ploegenfabriek Kuhn Huard in Châteaubriant (West-Frankrijk). In Frankrijk is de strip-till-techniek al vrij ingeburgerd. De Kuhn Striger is geschikt voor montage achter een drijfmesttank. Door de NSH-obstakelbeveiliging zal een woelpoot na het uitbreken automatisch in zijn werkpositie terugkomen. Dit non-stopsysteem voorkomt dat er lange tijd met een uitgebroken poot wordt gewerkt, met een spoor mest aan de oppervlakte als gevolg.

Als eerste effect van drijfmest in de rij geldt een betere benutting van nutriënten doordat de mest dichter bij de maïsplant wordt geplaatst. Door enkel stroken te bewerken zal de vermogensbehoefte lager zijn in vergelijking met het cultiveren van de volledige werkbreedte. Tussen de stroken zal geen bewerking plaatsvinden met als gevolg een beter bodemleven en structuurverbetering. Door maar een beperkt deel van de breedte te bewerken zal het vochtverlies en erosie aanzienlijk lager zijn.

Vanaf 2018 worden landbouwers in Vlaanderen verplicht mulchzaai of strip-till toe te passen bij de teelt van maïs op de meest erosiegevoelige (paarse) percelen.

%d bloggers liken dit: