Seed2Feed optimaliseert rantsoenformule en gewaskeuze

Om het hoofd te bieden aan de complexe relatie tussen het formuleren van het rantsoen, het optimaal benutten van de eigen gronden en de melkproductie, heeft KWS in samenwerking met Farmdesk nu ‘Seed2Feed’ ontwikkeld. Het concept houdt rekening met de hele kringloop op een melkveebedrijf: van gewas- naar rassenkeuze, van oogstmethode naar optimalisatie van het gebruik ervan in het voedingsprogramma.

Het managen van melkveebedrijven wordt steeds meer een uitdaging. Enerzijds is er een toenemende druk op het saldo door hogere kosten en lagere melkprijzen, anderzijds vragen nieuwe wet- en regelgeving continu om nieuwe oplossingen. De samenstelling van de individuele voercomponenten in het rantsoen hebben een grote invloed op de melkproductie en daarmee op de rendabiliteit. Optimaal gebruik van eigen landbouwgrond voor de teelt van veevoer is een belangrijke schakel voor economisch succes.

“Ons primaire doel is om veehouders te voorzien van hoogproductieve rassen die goed zijn aangepast aan de lokale omstandigheden”, zegt Jan Bakker, directeur KWS Benelux. “Hoe moet vruchtwisseling optimaal worden gepland? Welke andere gewassen kunnen er naast de traditionele gewassen geteeld worden? Welk type ras past het beste? Hoe kan er het beste worden geoogst: als silomais of als MKS? Of hoe kan men meer van eigen bodem voeren? Dit alles heeft grote invloed op het economische resultaat, een duurzamere landbouw en de onafhankelijkheid van veehouders.”

Met het Farmdesk-programma kunnen gebruikers de optimale vruchtwisseling plannen, de voerkosten en de dagelijkse melkopbrengst van het vee transparant volgen. Daarnaast kunnen de rantsoenen op een praktische manier beheerd en de meest geschikte samenstelling van het voer voor het vee over een langere periode berekend en gepland worden. “Toen we Farmdesk in januari 2018 oprichtten, was het onze missie om een ​​systeem te ontwikkelen dat veehouders zelf kunnen gebruiken, zodat ze slimmer worden en de volledige kringloop van rantsoen naar gewas en omgekeerd kunnen beheren”, zegt Jef Aernouts, medeoprichter en productmanager bij Farmdesk.

In Farmdesk bieden diverse modules gedurende het gehele jaar ondersteuning door duidelijkheid te geven over de kosten en de opbrengsten van de veestapel en de gewassen. Terwijl de managementtool een overzicht geeft, geven de adviseurs van KWS persoonlijk en online advies over de vruchtwisseling, de rassenkeuze, de teeltmaatregelen, de oogst en het optimale gebruik in het rantsoen. De focus ligt op de individuele eisen en mogelijkheden van het melkveebedrijf.

Wim Govaerts, specialist melkveehouderij bij Farmdesk: “Als het aandeel en de samenstelling van veevoeders uit de eigen teelt wordt geoptimaliseerd, kunnen de voerkosten aanzienlijk worden verlaagd en kan ook vaak de melkproductie worden verbeterd. Kostenefficiëntie en kwaliteit zijn daarom de belangrijkste onderdelen van het Seed2Feed-concept, in onze managementtool en in het bijbehorende advies van KWS Seed2Feed-adviseurs.”

“Elke veehouder legt de basis voor de latere samenstelling van het voederrantsoen voor zijn veestapel met de opbrengst van zijn gewassen die hij op zijn grond teelt dankzij een juiste rassenkeuze”, besluit Jan Bakker: “Ons aandachtsveld bestrijkt de hele kringloop van ‘seed to feed’. Ik ben er zeker van dat dit een belangrijke sleutel is naar de rendabele en duurzame melkveehouderij van morgen”.

Seed2Feed is speciaal gefocust op melkveebedrijven in Nederland en Vlaanderen. Ga naar www.kwsbenelux.com om meer te weten te komen over het Seed2Feed-concept en om te ontdekken hoe het u kan helpen om uw melkveebedrijf te optimaliseren.

 

Bron: naar KWS – 17 december 2020

%d bloggers liken dit: