Ritnaald in Maïs met Sherpa™ 0.8GR

De oplossing tegen bodeminsecten

  • Met het wegvallen van de zaaizaadontsmetting komen ook ritnaalden meer en meer in beeld. Een aantasting van ritnaalden kan gedurende enkele jaren voorkomen in de bodem en kan aldus de oogst significant gaan beïnvloeden.
  • SHERPA is erkend in maïs, aardappelen, koolzaad, wortelen enkele groenten (zie etiket). SHERPA is een cypermethrine-bevattend microgranulaat dat werkt via opname en contact.
  • SHERPA heeft een heel gunstig milieuprofiel: het vormt geen stof, geen drift, is geurloos en weinig tot niet wateroplosbaar.
  • SHERPA wordt in maïs gebruikt aan 12 kg/ha.

Ritnaald in maïs

  • De maïsplanten zijn vooral gevoelig voor de ritnaalden in de eerste groeifase dus vanaf kieming tot 4-blad. Daarna is de plant sterk genoeg om een eventuele “aanval” te counteren.
  • SHERPA wordt reeds jaren met goed resultaat ingezet in maïs voor de bestrijding van ritnaalden en is intussen één van de weinige insecticiden die de populatie ritnaalden op lange termijn aanpakt.
  • SHERPA beschermt de (kiemende) maïsplanten tegen ritnaalden wanneer deze goed verdeeld wordt in de zaairij bij het zaaien. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt waardoor een goede verdeling belangrijk is.

De verdeling vindt plaats met een specifieke verdeler, waardoor het product homogeen in de zaairij wordt verdeeld. Na het dichten van de zaairij, zit SHERPA goed verdeeld rondom het maïszaad om zo een barrière te vormen tegen de ritnaalden.

QDC-DXP verdeler – Essentiële uitrusting om uw kiemplanten te beschermen

De “QDC DPX” verdeler wordt geplaatst op het uiteinde van de buis van de granulaatverdeler, idealiter op de schijf of de kouter van de machine. De specifieke verdelers om SHERPA toe te passen in maïs, samen met de nodige hulpstukken,
zijn gratis te verkrijgen bij uw lokale fytohandelaar. In de kits is ook een handleiding aanwezig die u helpt bij de eenvoudige installatie. De kits zijn beschikbaar voor zaaimachines met schijven of kouter.

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: