Rijenbemesting met Evers

Om bij de strengere bemestingsnormen toch een optimale gewasopbrengst te realiseren, is het van groot belang de drijfmest zo efficiënt mogelijk in te zetten op de plaatsen waar het juist het meest nodig is. Daarom ontwikkelde Evers de Garanno. 

IMG_7572 (1)De Garanno injecteert de mengmest op een onderlinge rijenafstand van 75cm. Met een rechte tand en een vrije doorlaat van 75cm wordt de grond op een diepte van 20 tot 40cm losgemaakt. Daarna brengt de volgende sectie tanden de drijfmest op de gewenste diepte in de grond. Per rij zijn er 2 mestuitlopen die optioneel onafhankelijk in diepte/hoogte te verstellen zijn. De mest wordt links en rechts van de rij in het wortelbereik van de plant geïnjecteerd. De dubbele mestuitloop zorgt voor een betere verdeling van de mest. Middels een rij aanaardbeitels wordt de grond boven de mestrij weer toegedekt. Na het aanaarden komt er een Evers dakringrol voor een zowel verkruimelend als aandrukkend effect om een optimaal zaaibed te maken. Door bij de bemesting gebruik te maken van GPS kunnen de plaats specifieke coördinaten van de mestlocatie digitaal vastgelegd worden. Deze gegevens worden ingevoerd bij de zaaicombinatie en zal het zaad in de mestrij gezaaid worden. Er is geen verdere nabewerking nodig voor het zaaien.

Garanno Evers (2)De Garanno is leverbaar met een werkbreedte van 6 meter met 8 woelertanden op een afstand van 75cm. De mesttanden zijn optioneel in het frame te verschuiven naar een volvelds bewerking waardoor de machine meerdere aanwendingsmogelijkheden inzetbaar is. Ook sectie-afsluiting van de mesttanden is optioneel leverbaar.

%d bloggers liken dit: