Pöttinger CrossFlow, een centraal zwad zonder kneuzer

Pöttinger ontwikkelde voor de Novacat 352 en Novacat A10 een middenaflegsysteem zonder gebruikt te maken van een kneuzer. Vooral in gewassen als snijrogge biedt dit systeem voordelen.

Het systeem bestaat uit een vijzel gemonteerd achter de maaischijven. Deze vijzel, die in een gesloten behuizing draait, brengt het gemaaide gewas zonder verlies centraal achter de trekker. Wanneer een centraal zwad niet nodig is, kan de behuizing manueel geopend worden en wordt het gemaaide gewas breedwerpig afgelegd.
Het systeem wordt door de buitenste maaischijf via een transmissie en 3 v-snaren aangedreven.