Pk’s in actie: Komend weekend Werktuigendagen te Oudenaarde!

Over het algemeen wordt een dynamische presentatie van machines sterk gewaardeerd door onze landbouwers en loonwerkers. Daar spelen de organisatoren van de 32ste Werktuigendagen op in. Op 26 en 27 september worden te Oudenaarde terug 70.000 bezoekers verwacht die duizenden pk’s in actie zullen zien op een terrein van 120 ha.

Trekkers, oogstmachines en werktuigen vergelijken onder identieke omstandigheden is de voornaamste troef van de Werktuigendagen. Verder wordt inzake mechanisatie de klemtoon gelegd op de bodem en de zichtbaarheid tijdens het werken met landbouwmachines. Ook de nieuwste innovaties inzake precisielandbouw worden voorgesteld.

Evoluties opvolgen
De landbouwmechanisatie heeft al een lange weg afgelegd maar toch zijn er altijd zaken die anders, beter of efficiënter kunnen. De Werktuigendagen zijn op dat vlak een goed platform om deze evoluties in de praktijk op te volgen.

Voor de oogstdemo’s werden ongeveer 30 ha maïs (kuil en korrel), 20 ha suikerbieten en 2 ha voederbieten uitgezaaid. De resterende oppervlakte van de 125 ha wordt aangewend voor grondbewerking, tuinbouwteelten, gras en gazons.

Klemtonen
De klemtonen inzake akkerbouw en ruwvoederwinning liggen op de bodembesparende technieken, zichtbaarheid op de werkzaamheden, precisielandbouw en de automatisatie van de perceels/bedrijfsregistratie.

Naast de uitbreiding van de oogsttoepassingen met rupsen is er op de Werktuigendagen ook aandacht voor bodembesparende oplossingen met grootvolumebanden (zoals bv. de VF-band van Mitas) die bij lage bandenspanning tot 10 ton kunnen dragen.

“Zien en gezien worden” blijft voor iedereen die met machines omgaat een aandachtspunt. Naast een goede signalisatie zijn camera’s een belangrijk hulpinstrument. Naast de zichtbaarheid rondom worden camera’s vandaag meervoudig ingezet om het oogstproces zelf in beeld te brengen. Ook de aansturing via tablet’s (met bijhorende app’s) kent bij meerdere constructeurs ingang. Al wie aan de slag gaat met precisielandbouw, beaamt korte tijd nadien dat de productiviteit en het bestuurderscomfort gestegen zijn en dat de inputkosten (fyto, meststoffen) afnemen. Een verdere verfijning van de toepassingen met GPS houdt in dat telers hun meststofafgifte bv. plaatsspecifiek kunnen gaan bijsturen in functie van beschikbare bodemanalyse- of opbrengstdata. De dosering en de werkbreedte kunnen op basis van die info bijgestuurd worden. In het kader van o.a. traceerbaarheid neemt de administratiedruk binnen de landbouw verder toe. Een goed inzicht in zowel de planning als de uitgevoerde werkzaamheden is daarbij op zijn plaats. Naast John Deere met Farmsight hebben ook andere constructeurs zoals Claas, CNH, Krone,… al een vergelijkbare praktijkoplossing beschikbaar.

Oogstcapaciteit maximaliseren
Een machine afstellen is één zaak maar er het maximum uithalen is nog een andere zaak. Constructeurs hebben nu systemen ontwikkeld die toelaten om tijdens het oogstproces de output te maximaliseren. Anders gezegd: op basis van diverse parameters en sensoren wordt het oogstproces bijgestuurd en geautomatiseerd. In de toekomst gaat de ervaring van de bestuurder op dat vlak dus minder een rol spelen. Een voorbeeld daarvan is Cemos Automatic op de Claas Lexion.

Méér doen met 1 machine
Meer en meer zien we terug een tendens naar het meervoudig inzetten van werktuigen of (oogst)machines. Dubbeldoelwagens zijn daarvan een eerste voorbeeld. Inzake zaaitechniek komt Väderstad met een gerichte oplossing. Met de Tempo-zaaimachine (getrokken of 3-puntsgedragen) kunnen nu zowel maïs als suikerbieten, koolzaad, zonnebloemen, sorghum, katoen,… gezaaid worden met één en dezelfde machine en dit aan een hoge snelheid (> 15 km/uur). Op de Werktuigendagen kunt u zelf de resultaten van deze innoverende precisiezaaitechniek op een perceel maïs evalueren. Nog meegeven dat de Tempo V-zaaimachine omgebouwd is van suikerbieten naar maïs in ruim 1uur. Dit concept is op dit ogenblik in Oost-Europa al sterk ingeburgerd.

Primeurs
Op elke beurs zijn er ook steeds een aantal primeurs te aanschouwen. Zo stelt Dezeure zijn hooglosser voor met Turbo-reiniger. Vooraleer het geoogst product op de vrachtwagen gaat, wordt het via een rollenwalssysteem gereinigd. De aarde zelf wordt opgevangen in een bak. Weidemann van zijn kant stelt zijn elektrisch aangedreven kniklader voor. Ropa stelt zijn Tiger 5 rooier met hydraulische achterasophanging voor, … Alles bij elkaar wordt door de deelnemende bedrijven een boeiende mix aan nieuwigheden voorgesteld.

 

Werktuigendagen Praktisch:
26 & 27 september doorlopend van 9 tot 18 uur

Locatie: schoolhoeve Axelwalle
Langs N60 te Heurne (Oudenaarde)

Toegangsprijs: 12 euro (kinderen < 12 jaar gratis)
6 euro (met verminderingskaart)

Tekst: Lieven Van Den Berghe

 

%d bloggers liken dit: