Oogstdemo korte omloophout Inagro

Oogstdemo ZedelgemVoorbije zaterdag was de Nordic Biomass Stemster ook aan het werk in Zedelgem op een aanplanting van Inagro en de gemeente Zedelgem. De geoogste biomassa wordt gebruikt op een kalverbedrijf en in de zeugenstal van een gemengd bedrijf uit de buurt.

In de KOH-teelt wordt traditioneel aangeplant met kortstekken van wilg of populier. Dit betekent dat deze genetisch identiek zijn aan de moederplant. Gevolg is een lage genetische diversiteit. Dat maakt de aanplant meer kwetsbaar voor ziekten en plagen.Om aan deze beperkingen tegemoet te komen zijn er in Zedelgem naast de typische wilgenklonen ook streekeigen soorten zoals zwarte els, boswilg en ruwe berk aangeplant. Deze moeten enerzijds de structuurdiversiteit verhogen zodat de aanplant aantrekkelijker wordt voor bv. vogels (als broedplaats) en de biodiversiteit in de aanplant vergroten zodat een meer natuurlijk evenwicht wordt bekomen. Anderzijds wordt door het vergroten van de genetische diversiteit het risico op ziekten, plagen, zomerdroogte, vorstschade, etc… ,welke aanzienlijke productieverliezen en zelfs mortaliteit veroorzaken, verlaagd. Dit is van cruciaal belang aangezien de
rendabiliteit van de plantage gedurende een periode van ongeveer twee decennia maximaal moet blijven.Oogstdemo Zedelgem
De verschillende boomsoorten werden op verschillende wijzen met elkaar gemengd om na te gaan wat de effecten van deze mengingen zijn op de productiviteit.

De gemiddelde productie van het streekeigen boomsoorten over alle blokken heen bedraagt 8,45 ton DS ha/jaar. De menging zwarte els en boswilg haalt de hoogste opbrengsten nl, 13,25 ton/ha/jaar. De laagste opbrengsten werden gezien bij ruwe berk, nl 4,54 ton DS/ha/jaar.
De gemiddelde productie (over alle blokken heen) per boomsoort gaf volgende rangschikking; boswilgen: 17,62 ton DS/ha/jaar, gevolgd door zwarte els: 5,27 ton DS/ha/jaar en ruwe berk: 3,39 ton
DS/ha/jaar.
De gemiddelde productie van alle Zweedse wilgen over alle blokken heen bedroeg 12,14 ton DS/ha/jaar.
De gemiddelde productie per kloon gaf volgende rangschikking; Tordis blijkt de meest productieve kloon te zijn met gemiddelde opbrengsten van 15,19 ton DS/ ha/jaar, gevolgd door Klara met 13,75 ton DS/ha/jaar en Gudrun met 7,76 ton DS/ha/jaar.

 Beeldmateriaal en tekst: Inagro

%d bloggers liken dit: