Onkruidbestrijding in grasland in mei-juni

De zomer is de ideale periode om meerjarige onkruiden te bestrijden. Zachte temperaturen en een vochtige bodem zijn ideaal voor de ontwikkeling van meerjarige onkruiden maar ook voor het slagen van de behandeling. Zuring en distels zijn zeker de twee meest voorkomende meerjarigen in grasland en zijn eveneens het moeilijkst te bestrijden op lange termijn. Deze meerjarige onkruiden beconcurreren het gras en verminderen de voederwaarde van het ruwvoer.

Een goed beheer van deze meerjarige onkruiden laat toe de opbrengst/ha te verhogen en ruwvoer te produceren met een hoge voederwaarde.

Productie van kwaliteitsvol ruwvoer

 • Verhoogt de voederefficiëntie en bevordert de opname
 • Laat toe meer melk/m2 te produceren
 • Bevordert de levensduur van het melkvee
 • En voorkomt de uitbreiding van (giftige) onkruiden op het bedrijf.

Hoe zuring bestrijden?

In mei-juni profiteren de meerjarige onkruiden van de hogere temperaturen om zich te ontwikkelen en vormen ze veel blad dat in staat is veel actieve stof op te nemen. Zuring behoort tot de familie van de veelknopigen met waaronder verschillende soorten: ridderzuring, krulzuring, schapezuring.

In de lente komen de planten snel tevoorschijn en vormen een groot rozet. Het wortelsysteem bevat voldoende reserve aan nutriënten en kan tot 2m onder de grond zitten. Om een goed resultaat te hebben, is het aan te raden te behandelen in het rozetstadium op gezond blad (zie foto in het midden). De bladmassa is belangrijk want deze bepaalt de hoeveelheid actieve stof die kan worden opgenomen door de plant en dus ook kan worden getransporteerd naar het wortelsysteem. Groeizaam weer is steeds het beste.

Na een snede wacht men best minimum 3 weken zodat er opnieuw een mooi rozet kan worden gevormd en er voldoende zuringplanten aanwezig zijn voor een behandeling. Een te vroege toepassing (3-4 blad van de zuring) kan mogelijk niet het verwachte resultaat geven (foto links). Maar ook een te late toepassing op planten in bloei geeft matige resultaten. In dit stadium zijn de planten verhout waardoor het transport van de actieve stof via de sapstroom beperkt is.

Producten efficiënt tegen zuring

 • DOXSTAR/PASTOR 2L/ha in rozetstadium
 • BOFORT 2L/ha vanaf rozetstadium tot stadium begin
 • GARLON SUPER/LUOXYL SUPER 2L/ha vanaf rozetstadium tot stadium begin bloemknop

Hoe distels gaan bestrijden?

De meest voorkomende distels in grasland zijn de akkerdistel en speerdistel.

Akkerdistel bevat een diep wortelstelsel (tot 5-6 m) om water en nutriënten te halen. Deze distel komt te voorschijn in plekken verspreid over het grasland en weet uit te breiden dankzij de rhizomen. Hij verkiest een humus- en stikstofrijke bodem.

Akkerdistel vermeerdert via zaad maar eveneens vegetatief via de rhizomen. Om een goede afdoding van de rhizomen te hebben, is het raadzaam te behandelen op planten met een hoogte van 10 tot 30 cm en met voldoende bladmassa om voldoende product te kunnen opnemen. In een laat stadium, bloemknop, is de plant verhout. Daarom is het steeds beter in dit geval de planten eerst te maaien en na de hergroei te gaan bespuiten.

Speerdistel is een tweejarige plant. Het eerste jaar vormt ze een rozet en het tweede jaar een bloeistengel daarbij gebruikt makend van de rerservestoffen in de wortels.
De bestrijding focust zich op het eerste jaar, in het rozetstadium.

Producten efficiënt tegen distels

 • BOFIX 4 L/ha: stadium 10-20 cm van de distels
 • BOFORT 2L/ha: stadium 20-40 cm hoogte
 • GARLON SUPER/LUOXYL SUPER 2L/ha tot stadium 20-40 cm hoogte
 • PREVAIL/THISTLEX 1L/ha in stadium 10-20 cm van de distels

Hoe omgaan met giftige planten

Sommige meerjarige planten zijn erg giftig. Ze kunnen een nefaste impact hebben op de gezondheid van de veestapel en op de kwaliteit van de melk of het vlees. In permanente graslanden zijn de meest voorkomende giftige onkruiden doornappel, Jacobskruiskruid, boterbloemen, schermbloemigen…

Het merendeel van de giftige planten worden niet begraasd aangezien ze bitterstoffen bevatten. Maar na het maaien gaan de bitterstoffen verdwijnen waardoor de plant opnieuw smakelijk wordt voor het vee. Van sommige giftige planten blijven de gifstoffen ook in het hooi of de kuil aanwezig en kunnen dus nadien een vergiftiging van de veestapel geven.

Nuttige aanbevelingen om giftige planten te bestrijden.

Behandel voor dat het vee gaat begrazen of voor een snede. In het voorjaar, zijn de giftige planten in een jong stadium en dus makkelijker te bestrijden. In de zomer, vermijd toxische planten in het grasland om zo het ruwvoer niet te contamineren. Sommige afgestorven planten blijven toxisch.

Producten met een goede efficiëntie tegen giftige onkruiden

Op Jacobskruiskruid en doornappel : BOFORT 2L/ha
Op gevlekte scheerling : DOXSTAR/PASTOR 1.5L/ha + PRIMUS/PRIMSTAR/SPITFIRE/TREVISTAR
Op scherpe boterbloem : BOFIX 4L/ha + MCPA 1L/ha

Bestrijding van houtachtige planten

Houtachtige planten die niet worden bestreden kunnen op lange termijn «bosjes» gaan vormen aan de rand van het grasland. Daaronder kunnen onder meer bramen, berm, vlier, hertshooi en andere houtachtige of halfhoutachtige planten voorkomen. Sommige hiervan zijn giftig voor het vee zoals esdoorn. Om dergelijke zones in het grasland te vermijden kan het nodig zijn om eerst de planten mechanisch te verwijderen of te maaien en nadien op de hergroei te gaan behandelen. Behandel op planten die niet hoger zijn dan 0.75 m. Middelen zoals SILVANET, DOXSTAR, GARLON SUPER of LUOXYL SUPER zijn selectief voor het gras maar bestrijden uitstekend en langdurig houtachtige planten dankzij hun zeer goede systemiciteit.

Let wel op met GARLON SUPER of LUOXYL SUPER om voldoende afstand te bewaren met planten die niet bestreden dienen te worden.

Producten met een efficiëntie tegen houtachtige planten

Houtachtige of halfhoutactige planten

 • GARLON SUPER /LUOXYL SUPER 2L/ha
 • DOXSTAR/PASTOR 2L/ha
 • SILVANET 3L/100L water (lokale toepassing)

Haagwinde

 • PRIMUS 100 mL/ha
 • PRIMSTAR 2L/ha
 • SPITFIRE 1L/ha,
 • TREVISTAR 1.5 L/ha

Akkerwinde

 • DOXSTAR/PASTOR 2L/ha

Bestrijding van Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een zeer moeilijk te bestrijden plant. De ondergrondse reserve/deel van de plant is ongelofelijk sterk. De volledige bestrijding van deze planten neemt zeker 2 jaar in beslag.

Het eerste jaar behandel je de nieuwe scheuten, die niet hoger dan kniehoogte zijn. Na elke hergroei, behandel de scheuten opnieuw tot dat de hergroei stilvalt. Het kan dus enkel jaren in beslag nemen vooraleer de planten volledig zijn bestreden.

Producten efficiënt tegen Japanse duizendknoop

 • BOFORT 2L/ha
 • GARLON SUPER/LUOXYL SUPER 2L/ha
 • SILVANET 3L/100L water (lokale toepassing)
 • DOXSTAR/PASTOR 1.5L/ha

Bestrijding van schermbloemigen

De bestrijding van schermbloemigen moet gebeuren in het rozetstadium van de onkruiden. De beste resultaten worden bekomen door de combinatie van middelen op basis van triclopyr en florasulam.

Producten efficiënt tegen schermbloemigen

DOXSTAR/PASTOR 1.5L/ha + PRIMUS/PRIMSTAR/SPITFIRE/TREVISTAR


Het gamma van CORTEVA in grasland

Bofix™ – Dosis 4 L/ha

BOFIX is vooral geschikt voor de bestrijding van meerjarige onkruiden zoals akker- en melkdistel, boterbloemen, grote brandnetel, paardebloem en zuring. BOFIX is echter ook uitstekend tegen eenjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, melganzevoet, veelknopigen en zwarte nachtschade.
BOFIX moet worden toegepast op planten met een goede sapstroom die nog geen bloemstengel hebben gevormd. BOFIX kan worden toegepast tussen 15°C en 25°C.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Bofort™ Dosis 2 L/ha

BOFORT is de ideale oplossing tegen sterk ontwikkelde zuring, distels, grote brandnetel en Jacobskruiskruid. Ook wanneer de bloemknoppen verschijnen, biedt BOFORT nog een goede bestrijding. Omwille van de kans op residu van aminopyralid met schade in andere teelten als gevolg, mag BOFORT vollevelds enkel toegepast worden in permanente weiden zonder aansluitende stal!
BOFORT kan reeds worden gebruikt vanaf 5°C maar een actieve groei van de plant is aangewezen.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Doxstar™ Pastor™ – Dosis 2 L/ha

DOXSTAR/PASTOR is het zuring- en brandnetelmiddel bij uitstek! Niet alleen de fluroxypyr heeft een uitstekende werking maar deze wordt ook nog eens versterkt door de triclopyr in de formulering die een goede dieptewerking geeft. Daarnaast is DOXSTAR/PASTOR eveneens het aangewezen middel bij grote (meerjaarse) brandnetel, bramen, opslag van verhoutte of houtige onkruiden, Japanse duizendknoop…

DOXSTAR/PASTOR kan toegepast worden aan 2 L/ha in lente of herfst of een gesplitste toepassing.
Bij voorkeur in te zetten vanaf 15 °C.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Garlon Super™ Luoxyl Super™ – Dosis 2 L/ha

GARLON SUPER/LUOXYL SUPER is hét middel tegen probleemonkruiden! Distels, grote zuring, klaverzuring, akkerpaardestaart, bereklauw… worden uitstekend bestreden maar ook half-houtachtige planten zoals bramen, verhoutte brandnetels en Japanse duizendknoop…
Omwille van de kans op residu van aminopyralid met schade in andere teelten als gevolg, mag GARLON SUPER/LUOXYL SUPER vollevelds enkel toegepast worden in permanente weiden zonder aansluitende stal en om de drie jaar!
Toe te passen bij temperaturen tussen 15 en 25°C.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Prevail™ Thistlex™ – Dosis 1 L/ha

PREVAIL/THISTLEX bevatten een hoge dosis clopyralid en bestrijden uitstekend en
langdurig distels en andere composieten zoals paardebloem, madeliefje…
Het is de ideale partner om te combineren met producten op basis van florasulam
of DOXSTAR/PASTOR om een compleet spectrum te hebben.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Primus™ – Dosis 100 mL/ha

Werkt uitstekend op zowel eenjarige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid… als meerjarige onkruiden zoals boterbloem, paardebloem, jong Jacobskruiskruid…

PRIMUS is weinig temperatuurgevoelig (vanaf 5°C tot 25°C) en kan daardoor al vroeg in het voorjaar ingezet worden. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Spitfire™ – Dosis 1 L/ha

SPITFIRE bestrijdt het volledige PRIMUS-spectrum (diverse éénjarige en meerjarige onkruiden) met daarnaast jonge zuring, jonge brandnetel… De toevoeging van fluroxypyr versterkt en versnelt daarnaast de werking van de PRIMUS.
SPITFIRE kan vanaf een 10-tal °C worden ingezet. SPITFIRE kan worden toegepast vanaf 3-bladstadium van het gras.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Primstar™ – Dosis 2 L/ha

Door de toevoeging van fluroxypyr aan florasulam werkt PRIMSTAR nog breder en sneller dan PRIMUS. PRIMSTAR is ideaal voor een vroege bestrijding van zowel eenjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, kleefkruis, varkensgras… als meerjarige onkruiden zoals boterbloem, paardebloem, jong Jacobskruiskruid, jonge zuring, brandnetel…
Kan gebruikt worden vanaf 10°C. Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Trevistar™ – Dosis 1,5 L/ha

Door de toevoeging van clopyralid aan fluroxypyr en florasulam bezit TREVISTAR een zeer breedspectrum.
Hierdoor bestrijdt TREVISTAR naast de eenjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, varkensgras… en de meerjarige onkruiden zoals boterbloem, paardebloem, jong jacobskruiskruid, jonge zuring, brandnetel, distels, klein hoefblad, smalle weegbree…
Toe te passen naargelang de onkruidsoort vanaf 10-15°C.
Inzetbaar vanaf het 3-blad stadium van het gras.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 7 dagen


Silvanet™ –  Dosis 2-3 L/100 L-water

SILVANET bestrijdt perfect houtachtigen en bramen. Ook akkerwinde, haagwinde, oude zuring, schermbloemige onkruiden en Japanse duizendknoop worden door SILVANET goed bestreden. SILVANET bevat geen aminopyralid en kan daardoor wel worden toegepast in permanente weiden met stal. Toe te passen bij temperaturen vanaf 15°C. Plaatselijke toepassing.
Wachttijd voor begrazen of maaien: 14 dagen

 

 

Meer info – corteva.be

%d bloggers liken dit: