Nieuwe machines: veel contrasten op de Europese markt

De teruglopende verkoop van landbouwmachines in Europa sinds 2013 is doorheen 2016 vertraagt en gestabiliseerd, voor 2017 verwacht het CEMA zelfs opnieuw een lichte stijging van 1%. Eerste en voorlopige cijfers spreken van een totaal van 3,33 miljard euro aan nieuwe machines die verkocht zijn in 2016, een terugloop van -2% tegenover 2015

Nina Janssen, coördinatrice van de CEMA product groups, spreekt van een markt vol contrasten voor werkjaar 2016. Sommige landen zoals Rusland en Oekraïne kenden een opvallende stijging in de verkoop, vooral op gebied van sproeiers en precisiezaaimachines, terwijl andere landen zoals Frankrijk en Polen een zeer sterke terugval kenden. In Frankrijk was dit te wijten aan tegenvallende oogstcijfers en daaruit volgend liquiditeitsproblemen bij de boeren en loonwerkers, in Polen werden subsidies geblokkeerd wat een negatieve impact had op de investeringsmogelijkheden van de boeren.

De Product group “Grondbewerking”, voorgezeten door Mattias Hovnert van Väderstad, ziet een trend naar alsmaar grotere (bredere) machines als ook de integratie van alsmaar meer elektronica en digitale technologie in deze machines. De industrie stelt zichzelf als doel om de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak te verhogen door gebruik te maken van deze nieuwe technologieën. Een opvallend cijfer voor 2016 is de groei van de verkoop van schijveneggen met 4%. Deze stijging trekt zich hopelijk door in de andere categorieën zoals ploegen en cultivatoren.

Volgens Cristoph van Starck (Horsch), voorzitter van de product group “Gewasbescherming” wijst op enerzijds de stijgende grootte van de machines en anderzijds op de gevoeligheid voor ecologische/organische landbouw als factoren waarom de machineverkoop een terugloop kent. In 2016 kende de spuitmachinemarkt een terugloop van -8%. Duitsland blijft ondanks een terugval van -24% de grootste markt voor deze machines.

De product group “Zaaimachines, precisiezaaimachines en kunstmeststrooiers” kent 15 leden-fabrikanten en is voorgezeten door Massimo Bergo van Maschio. Na een terugval van -28% in 2015 kende de markt van pneumatische precisiezaaimachines een voorzichtige groei van +3% in 2016. Binnen deze productgroep zijn Rusland en Oekraïne de grote stijgers. In deze landen is het ook opvallend dat het vooral de grote machines (hoog aantal rijen per machine) zijn die verkocht worden.

%d bloggers liken dit: