Mooie financiële prikkel voor Vlaamse pionier-boeren

Met de implementatie van moderne technieken op landbouwbedrijven zit het, mede dankzij de overheidssteun, wel snor in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege wil er samen met het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor zorgen dat ook de innovatie pur sang, afkomstig van pionier-boeren, een duw in de rug krijgt. Aanvullend op de gewone investeringssteun maakt zij 6,5 miljoen euro vrij voor een nieuwe oproep voor innovatieve projecten. Eerdere oproepen prikkelden creatieve geesten tot de kweek van soldatenvliegen op mest, de ontwikkeling van een tomatenkroket en het voederen van gefermenteerd groenteafval aan varkens.

Kort voor Nieuwjaar schreven we dat ongeveer de helft van de Vlaamse landbouwbedrijven de voorbije twee jaar een kleine of grotere vernieuwing doorvoerde in zijn bedrijfsvoering. Die informatie is afkomstig uit een rapport van het Departement Landbouw en Visserij. Daarin gaat het voortdurend over ‘innovatie’, weliswaar met de bedenking dat het slechts in een beperkt aantal gevallen gaat om technologie of producten die de boer of tuinder in kwestie zelf ontwikkelde en/of die tot een grote verschuiving in de bedrijfsvoering hebben geleid.

In het verleden kwam er op het beleid inzake landbouwinnovatie de kritiek dat landbouwinvesteringsfonds VLIF er vooral is voor de land- en tuinbouwers die moderne technieken implementeren, en niet voor zij die zelf iets totaal nieuws bedenken. Wat nog niet bestaat, kan immers ook niet voorkomen op de lijst met subsidiabele investeringen. Naar die kritiek is geluisterd, met als resultaat snelle updates van de VLIF-investeringslijst en daarnaast innovatiesteun voor pioniers. Via VLIF kunnen land- en tuinbouwers met een uniek project of idee inschrijven op de oproep en 40 procent subsidie krijgen op de investeringskost en de bijbehorende algemene kosten, met een maximum van 200.000 euro subsidie. Het gaat om innovaties die nog niet helemaal marktrijp zijn of die voor de eerste keer in Vlaanderen op een landbouwbedrijf uit een bepaalde subsector toegepast worden.

Lees meer bij Vilt – Mooie financiële prikkel voor Vlaamse pionier-boeren