Monosem TC-GEO gekeurd voor zijn elektrische zaaimachines

De ISOBUS-standaard bevatte reeds de TC-GEO-functionaliteit, maar tot nu toe bestond er geen methode om deze functionaliteit goed te keuren. De AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) heeft daarom recentelijk een methodologie ontwikkeld om deze functie te keuren. Monosem is een van de eerste fabrikanten die TC-GEO-gekeurde werktuigen presenteert, die de gebruikers de correcte werking van de intra-perceelmodulatie garanderen.

Dankzij de geïntegreerde TC-GEO-functionaliteit in de elektrische zaaimachines kan de zaaidichtheid automatisch worden aangepast aan de positie van de zaaimachine in het veld, dankzij een taakkaart die is aangepast aan het potentieel van de kavel. Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruikte terminal, zal dezelfde modulatiemogelijkheid ook bestaan voor het verdelen van meststoffen en/of microgranulaten.

De elektrische zaaimachines van Monosem waren al UT-gecertificeerd (besturing vanaf elke compatibele ISOBUS-terminal), TC-BAS (continue automatische registratie van alle informatie van het gerealiseerde werk) en TC-SC (aansturen van het afsluiten van rijen volgens GPS-positie en mate van gewenste overlapping). De certificering van de ISOBUS-functies van de Monosem elektrische zaaimachines stelt gebruikers in staat om te schakelen naar precisielandbouw: naast het gewonnen gebruiksgemak, zijn de ISOBUS-functionaliteiten zoals TC-GEO bron van zowel besparingen op zaden en grondstoffen als een weg naar opbrengstoptimalisatie.

%d bloggers liken dit: