Mobiele mestscheider maakt overuren

‘Mestmanagement’ noemen Henk Eggink van Slootsmid en Freddie Heuvelink van loonbedrijf Almen-Harfsen mestscheiden met een mooi woord. De dunne fractie wordt gescheiden van de dikke fractie waarbij het momenteel primair om de dikke fractie te doen is. Heuvelink: “De dikke fractie kent verschillende toepassingen, maar 99% van onze klanten gebruikt het als bio green bedding boxenstrooisel.” 

’s Winters wordt de mestscheider ook ingezet om de putcapaciteit van veehouders te optimaliseren en mestvervoer en extra silocapaciteit te voorkomen. Andere toepassingen van de dikke fractie zijn het verhogen van humusgehaltes op kleigronden en het uitrijden als vaste mest. 

80 – 120 m3 drijfmest per uur verwerken

In eerste instantie ontwikkelden Slootsmid en Almen-Harfsen een scheider met één separator. Nog geen drie maanden later volgde de opvolger met drie separatoren omdat het loonbedrijf de vraag niet aan kon. Technisch identiek, echter gevoed door een aggregaat om onafhankelijk van stroomtoevoer en trekker te kunnen werken. Al met al draaide deze scheider 2.600 uren in 20 maanden tijd. Deze machine werd in november 2013 op zijn beurt vervangen door een machine met zes separatoren. De capaciteit hiervan ten behoeve van het produceren van boxenstrooisel is 80 – 120 m3 per uur.

> Lees het volledige artikel over deze mobiele mestscheider in De Loonwerker van januari.

%d bloggers liken dit: