LOONWERKER IN BEELD – Loonbedrijf Kemps bvba (Balen)

Loonwerker in Beeld: Kemps Balen  “Rendement begint bij een goed onderhouden machinepark.”
Het was niet de vrieskoude maar de regen die ervoor zorgde dat het mestseizoen moeizaam startte. Ondertussen zijn ze wel op kruissnelheid gekomen bij Kemps in Balen. Met drie transporttanks van 31 m³, vier mesttonnen en een Vervaet op de baan wordt meteen duidelijk dat mest een belangrijke activiteit is. Verder zal de loonwerker zich in het voorjaar amuseren met het planten van maïs en het inkuilen van voordroog.

Begonnen uit miserieLoonwerker in Beeld: Kemps Balen
Bij Willy Kemps thuis hadden ze melkkoeien. In de zomer was het steeds hetzelfde liedje. Weken moesten ze wachten vooraleer de loonwerker kwam met de maaidorser. Uit pure miserie investeerden ze zelf in een Clayson-machine begin jaren ‘70. Ook bij de buren was de nood hoog. Kemps reed op zijn 16de het graan af van collega-boeren in het dorp. Het liep als een trein en snel kwam er een pers om hooi en stro te pakken. In 1983 startte Willy in bijberoep met een occasie Ford 4600 en kleine frees.

%d bloggers liken dit: