Laureaten Ivan Tolpe prijs 2015

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking lanceerde eind 2014 de Ivan Tolpe-prijs ter nagedachtenis van wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerkingssector. Deze 2 jaarlijkse prijs heeft tot doel innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven.

Eind vorig jaar ontving het VCM verscheidene dossiers. Hieruit blijkt dat er nog steeds animo is voor innovatie in mestverwerking en dat de ambities hoog liggen. De laureaten zijn verkozen door een jury van experten en binnenkort wordt de winnaar bekend gemaakt op de VCM-nieuwjaarsreceptie. VCM deed in 2014 een warme Ivan Tolpe Prijs_logooproep tot deelname aan de ‘Ivan Tolpe prijs’. Verschillende projecten werden ingezonden, niet enkel door academici en onderzoekers, maar ook door constructeurs en landbouwers. Allen streven zij ernaar een innovatieve marktklare techniek te ontwikkelen die bijdraagt tot een duurzame, kostenefficiënte mestverwerking voor de toekomst. Toepasbaarheid/marktrijpheid, het innoverend karakter en de duurzaamheid van de technologie staan centraal in de beoordeling, met een wegingsfactor van resp. 40%, 30% en 20%. Op basis hiervan werden 3 projecten geselecteerd door de jury:
– Landbouwer Marc Bollaert ontwikkelde een nieuw type mestscheider met zeefschijven, die zowel varkensmest als rundermest kan scheiden en een hoog scheidingsrendement haalt.
– In de doctoraatstudie van Wouter Saeys werd het potentieel van een mobiele VIS/NIR spectrofotometer onderzocht voor het on-line meten van de samenstelling van varkensmest.
– Door het constructiebedrijf Detricon werd een installatie ontwikkeld die de aanwezige

%d bloggers liken dit: