Kverneland Turbo is terug

De Kverneland Turbo is terug! Deze cultivator wordt geherintroduceerd in een getrokken versie na enkele jaren uit het programma verdwenen te zijn.

De Turbo wordt opnieuw in het programma opgenomen als opvolger van de CLF en is als getrokken versie beschikbaar in 6,5 en 8 m. De Turbo heeft een effectieve werkdiepte van 3 tot 15 cm en kan veelzijdig ingezet worden bij stoppelbewerking, inzaaien of inwerken van groenbemester of als zaaibedbereider na het ploegen. De Turbo heeft eerst 5 rijden S-tanden voor een intensieve werking in gewasresten. De afstand tussen de tandrijen varieert van 510 tot 900 mm voor een optimale gronddoorstroom. De S-tand werkt KV_turbo_0003vibrerend om kluiten goed te breken. De tandvrijheid van 700 mm biedt genoeg ruimte om gewasresten en grond te laten passeren.
De Turbo vraagt niet veel vermogen, voor de 6,5m versie volstaat een trekker met ongeveer 200 pk.
De cultivator kan achteraan uitgerust worden met de Actipack of Actiflex nalooprol.

%d bloggers liken dit: