Kuhn Aurock, zaaimachine voor zaaien in bewerkte of onbewerkte grond

Sedert de jaren 2000 zijn de teelttechnieken fors geëvolueerd en ontstond de conserveringslandbouw. Conserveringslandbouw is gebaseerd op drie eenvoudige principes: de bodem maximaal bedekken, zo weinig mogelijk verstoren door niet te ploegen en gewassen laten roteren. Door deze manier van landbouw is er bescherming van de bodem tegen erosie, een verbetering van de bodemstructuur en de biologische bodemactiviteit, minder verdichting en een betere waterdoorlaatbaarheid.

Conserveringslandbouw verplicht landbouwers om opnieuw na te denken over het teeltsysteem vanuit een globale visie, rekening houdend met alle interacties binnen het systeem. Om verschillende historische en economische redenen, wordt in de rotatie het ploegen vervangen door verschillende graden van oppervlakkige bodembewerking; zo omvat de conserveringslandbouw zowel vereenvoudigde zaaitechnieken als directe inzaai. Bij directe inzaai is het zaaien de allerbelangrijkste stap, aangezien het de enige actie is op vlak van grondbewerking. Kuhn lanceert nu de Aurock 6000R- en 6000RC-zaaimachines, specifiek om deze stap optimaal te laten verlopen.

De Aurock-zaaimachines hebben een werkbreedte van 6m en zijn uitgerust met drievoudige schijven voor een optimale inbrenging van het zaaigoed bij bodembedekking, bij vereenvoudigde zaaitechnieken en bij directe inzaai. Ze zijn beschikbaar in een versie met enkel doseersysteem (R) of in een versie met dubbel doseersysteem (RC) voor meer toepassingen. Zo is het mogelijk om twee verschillende soorten zaaigoed te mengen in hetzelfde element of twee verschillende soorten afwisselend elke tweede rij te zaaien, waarbij de zaaidiepte onafhankelijk van elkaar ingesteld kan worden.

De Aurock-zaaimachines kunnen uitgerust worden met een geïntegreerde hakselrol waarvan de druk regelbaar is, om zo efficiënt te kunnen werken in eender welk gewas of groenbemester. De transportwielen bevinden zich tussen de openingsschijf en de zaaibalk. De machine kan eveneens (optioneel) voorzien worden van een wielstel over zijn volledige breedte voor vereenvoudigd zaaien. De aandrukwielen zijn in verstek geplaatst en vermijden ophoping van aarde vooraan. Dit vergemakkelijkt de doorgang van plantenresten en vermindert de trekkracht. Met een diameter van 900 mm wordt ook de weerstand bij het rollen beperkt.

De zaaivoor wordt gemaakt vooraan de zaaimachine Aurock door twee rijen openingsschijven. Om te kunnen inspelen op verschillende omstandigheden, is er keuze tussen twee profielen : een golvende schijf met een diameter van 460 mm voor werkzaamheden op voorbereide grond of een gewafelde schijf met een diameter van 430 mm om resten efficiënt te verhakselen en het opspatten van aarde zoveel mogelijk te beperken.

Het in de grond brengen van het zaaigoed gebeurt door zaaielementen met dubbele schijven die op een parallellogram gemonteerd zijn. Dankzij de centrale scharnierende dissel tussen de zaaibalk en het frame wordt het zaaigoed altijd mooi in de zaaivoor afgelegd, ook op heuvels en bij draaien; ook het zaai-element blijft steeds mooi in lijn achter de openingsschijf in bochten.

De Aurock is Isobus-compatibel en kan uitgerust worden met een CCI 1200- of CCI 50-terminal (Isobus gecertificeerd door de AEF). Voor meer comfort is er ook een joystick beschikbaar in optie. Op de kopakker volstaat een simpele druk op de knop om achtereenvolgens het opheffen van de voorste werktuigen in te schakelen en de doseerder(s) uit te schakelen.

%d bloggers liken dit: