Krone boekt recordomzet

Ondanks deels moeilijker omstandigheden in de sectoren landbouwmachines en trailerbouw realiseerde de Krone-groep in het afgelopen boekjaar 2017/2018 (1 augustus 2017 – 31 juli 2018) een nieuwe recordomzet van 2,1 miljard euro. Deze ligt duidelijk boven het niveau van voorgaand jaar (ca. 1.9 miljard euro).

In Duitsland genereerde Krone 582,9 miljoen euro omzet, wat een stijging betekent van 67,4 miljoen euro (13,1%). Van de binnenlandse omzet betrof 67,4 % de trailerbouw en 32,6 % werd in de divisie landbouwmachines gerealiseerd. Het export omzet van de Krone-groep bedraagt 1,5 miljard euro. In vergelijking met het voorgaande jaar betekent dat een plus van bijna 171 miljoen euro (12,4%). Bijna 71 % van de export omzet werd gerealiseerd in de trailerbouw divisie en 29,1 % in de landbouwmachine divisie. Het export aandeel van de omzet lag met 72,7 % ongeveer gelijk op het niveau van voorgaand jaar (72,8 %).

Medewerkers
In de Krone-groep waren in het afgelopen boekjaar in totaal 4.897 medewerkers (voorgaand jaar 4.497) werkzaam. Dit is inclusief gemiddeld 278 stagiaires (voorgaand jaar 243). Redenen voor de toename van het aantal medewerkers zijn uitbreidingen van de bedrijfsactiviteiten en van het eigen distributienetwerk. Bij Krone trailerbouw waren 2.694 mensen actief en in de divisie landbouwmachines waren dat er 2.063. Verder waren nog 140 medewerkers actief in de overkoepelende holding.

Investeringen voor in de toekomst
Het investeringsvolume van de Krone-groep bedroeg in het afgelopen boekjaar 67,0 miljoen euro. Hiervan had 53,8 miljoen euro betrekking op bedrijfsinstallaties, 4,9 miljoen op immateriële vermogensbestanddelen en 8,3 miljoen op financiële activa. De grootste individuele investering was het nieuwe grote oppervlakte centrum in de vestiging Werlte die ongeveer 40 miljoen euro betrof. Ook werd in deze periode de nieuwe, automatische assemblage in de vestiging Herzlake geïnstalleerd. In de vestiging Spelle werden de nodige capaciteitsaanpassingen in verschillende assemblage- en montageafdelingen doorgevoerd. Naast de investering in moderne span- en snelwisselsystemen ter reducering van de insteltijden werd de op- en uitbouw van een fabrikantonafhankelijke werktuig beheersysteem verder versneld.

Bernard Krone, directeur-eigenaar van de Krone-groep toonde zich uitermate tevreden met het verloop van het boekjaar 2017/2018. ,,Opnieuw een omzetstijging is het bewijs dat onze strategie als competente dienstverlener voor trailers en landbouwmachines juist is. Een ander pluspunt is dat wij als middelgroot familiebedrijf snel, flexibel en innovatief reageren. Met een eigen vermogen van meer dan 47 procent beschikken we bovendien over een solide financiële positie die ons ruimte voor verdere innovaties en daarmee duurzame groei mogelijk maakt. Bovendien biedt de diversiteit met transport en landbouwmachines ook voor de toekomst uitstekende mogelijkheden, want we ontwikkelen in beide divisies in praktijkgerichte oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. De zeer snelle toename van de wereldbevolking vereist een hogere maar ook efficiëntere productie van levensmiddelen en gaat hand in hand met een continue toename van het goederenvervoer. In deze context speelt ook digitalisering een belangrijke rol en Krone biedt daarom al een groot aantal toekomstgerichte oplossingen voor slimme landbouwmachines en transportvoertuigen.’’

%d bloggers liken dit: