Kleine areaalstoename verwacht in ‘potato belt’

De organisatie van aardappeltelers in Noordwest-Europa (NEPG) schat in dat het areaal consumptieaardappelen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België het komende seizoen met 1 à 2 procent zal groeien tot circa 604.000 hectare. Dat zou betekenen dat het areaal consumptieaardappelen in meer dan tien jaar niet zo groot was. NEPG benadrukt wel dat het om een eerste inschatting gaat. De groei van het areaal zou in lijn liggen met de toenemende vraag vanuit de verwerkende industrie, maar Romain Cools (Belgapom) wees er in een interview met VILT reeds op dat de (on)beschikbaarheid van pootgoed spelbreker kan zijn. Vooral daarom gaat hij in eigen land eerder uit van een status quo, wat zou betekenen dat de kaap van 100.000 hectare vooralsnog niet gerond wordt.

 

Lees meer bij Vilt: Kleine areaalstoename verwacht in ‘potato belt’

%d bloggers liken dit: