Kamps de Wild beëindigt distributie Weed-IT

Na bijna 20 jaar lang samen de Weed‐IT selectieve onkruidbestrijdingsapparatuurte te commercialiseren hebben Kamps de Wild bv samen met Rometron BV beslist een einde te maken aan deze samenwerking.

Na uitvoerig afwegingen heeft Rometron BV besloten zich te gaan richten op sensortechniek voor de agrarische sector. De basis hiervoor is reeds succesvol gelegd in Australië en Zuid Amerika.

Kamps de Wild BV zet de ingezette focus met betrekking tot het specialiseren van de productgroepen AMAZONE, CLAAS en KAWECO verder door. Zowel in de interne organisatie alsook in de distributie netwerken in het binnen‐ en buitenland, resulteert de ingeslagen weg tot meer efficiëntie en versteviging van de marktposities.

Door deze keuze stopt de bouw en distributie van de Weed-IT MKII in januari 2016. De verantwoordelijkheid voor service zal Kamps de Wild BV op zich nemen tot 01‐01‐2017. Rometron BV wordt vanaf 1‐1‐2016 verantwoordelijk voor de onderdelen voorziening

%d bloggers liken dit: