John Deere PowrSpray, geen aftakas en lagere milieubelasting!

John Deere stelde eerder het PowrSpray systeem voor op de getrokken R-serie veldspuiten. Vanaf dit jaar is dit systeem ook verkrijgbaar op de R944i, R952i en R962i spuiten. Het belangrijkste kenmerk? Geen aftakas meer om de pomp aan te drijven!

Bij de zoektocht naar vernieuwing moet af en toe eens de gekende werkwijze herdacht worden. Dit is wat John Deere deed bij de ontwikkeling van PowrSpray. Door de aftakas-aangedreven pomp te vervangen door een hydraulisch aangedreven systeem kon de fabrikant het vloeistofsysteem opsplitsen in 2 delen, een eerste kringloop van schoon water met een zelfaanzuigende centrifugaalpomp en een tweede gedeelte voor spuiten en roeren.
De machinefuncties en centrifugaalpompen worden door middel van de hydraulische power beyond koppeling aan de trekker van olie voorzien. Een hydraulisch ventielblok op de spuit verdeelt de olie over de verschillende afnamepunten. Deze verdeling wordt via software gestuurd en is afhankelijk van de prioriteit van de functie.

2 pompen
SIZED_POMPEN
De veldspuiten in PowrSpray-uitvoering beschikken over 2 pompen. Een eerste hydraulisch aangedreven centrifugaalpomp vult de tank met een debiet van 1200 liter per minuut, zelfs wanneer de trekker op verlaagd of stationair toerental draait. In tegenstelling tot een aftakas-aangedreven pomp moet de trekker dus geen toeren maken. Dit houdt in dat de trekker een lager brandstofverbruik kent tijdens het vullen en dat er minder lawaai geproduceerd wordt. Deze pomp wordt ook gebruikt om de spuitpomp, die een hogere druk levert, voor te vullen. Door de hydraulische aandrijving is het ook technisch mogelijk om het vuldebiet traploos te regelen en zelfs helemaal uit te schakelen zonder dat de andere functies worden stilgelegd. Hierdoor kunnen de gewasbeschermingsmiddelen via de vulspoelbak zonder stress gemengd worden. Zodra de vulspoelbak ingeschakeld wordt, wordt het vullen stilgelegd om de gebruiker de tijd te geven alle producten goed te mengen. De vulpomp wordt op dat moment gebruikt om de vulspoelbak te voorzien van voldoende zuiver water. Zodra de vulspoelbak wordt uitgeschakeld, gaat de schoonwaterpomp verder met het vullen van de tank op volledige capaciteit.
Zodra de maximale inhoud van de tank bereikt is stopt het vullen automatisch om overstromen van de tank te voorkomen.
De tweede hogedruk centrifugaalpomp dient om het roer- en spuitgedeelte van druk te voorzien. De directe debietregeling van de spuitpomp kan het debiet in minder dan drie seconden aanpassen van minimaal naar maximaal – en verhoogt zo de nauwkeurigheid van de debietregeling tot een niveau dat moeilijk haalbaar is voor conventionele systemen.

Beter roeren, exacter spuiten
SIZED_SPOELBAK
Door de snelle aanpassing van het debiet van de spuitpomp kan de veldspuit beter afgestemd worden op de omstandigheden. Dit is met name belangrijk tijdens het op- en afrijden van kopakkers, waar de verandering van de rijsnelheid en automatische Section Control hoge eisen stellen aan debietregelsystemen. Daarnaast zorgt directe debietregeling voor een aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid bij variabele dosering, waarbij grote veranderingen in het beoogde debiet nodig kunnen zijn. In combinatie met de “slimme” hydraulische regeling van het spuitsysteem is het spuiten met directe debietregeling onafhankelijk van het motortoerental van de trekker. CVT of John Deere DirectDrive trekkers met motor-/transmissiebeheer kunnen worden gebruikt in de ‘ECO’-modus, waarbij het lage toerental zorgt voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik tijdens spuitwerkzaamheden. Door de variabel aanpassing van het spuitpomptoerental worden zowel de vloeistofafgifte als roerintensiteit exact gecontroleerd en gedoseerd. Doordat de roerintensiteit gemakkelijk van uit de cabine kan geregeld worden, kan schuimvorming in de tank voorkomen worden. Met de PowerAgitation functie wordt de spuitvloeistof op de kopakkers nogmaals doorgeroerd door de volledige pompcapaciteit naar de roer-injecteurs en de tank te leiden.
Door de gescheiden bouw tussen schoonwater- en spuitvloeistofsysteem is er minder lengte leiding dat in aanraking komt met spuitvloeistof. Hierdoor is de totale resthoeveelheid spuitvloeistof met 57% gereduceerd tegen over een vergelijkbare conventionele spuit.

PowrSpray wordt standaard geleverd met automatisch vullen, automatische roeringsintensiteitsregeling (de roeringsintensiteit neemt af naarmate het vloeistofpeil in de middelentank daalt), krachtige roering (maximale roeringsintensiteit voor moeilijk te mengen producten) en het unieke spoelsysteem voor automatische verdunning. R900i PowrSpray machines kunnen desgewenst worden uitgerust met automatische Section Control en BoomTrac automatische boomvlakstelling van John Deere.
Het PowrSpray systeem is verkrijgbaar op de John Deere R944i (4400 liter inhoud), R952i (5200 liter) en R962i (6200 liter).

SIZED_BENOITBenoit Dejonckheere is de eerste Belgische gebruiker van een met PowrSpray uitgerust veldspuit. Zijn John Deere 840i spuit was een vervanging toe, de verhoogde efficiëntie van het nieuwe systeem maakte de keuze voor de R952i gemakkelijk. “Ik kan vloeibare meststoffen spuiten aan 200 liter per hectare en 18 kilometer per uur of herbicide aan 50 liter per hectare en 12 kilometer per uur, zonder rekening te moeten houden met aftakastoerentallen of pompinstellingen” vertelt hij. “Door de hydraulische aandrijving is de spuitopbrengst ook flexibel wat inhoudt dat de spuit automatisch het juiste debiet aanhoudt bij versnellen of vertragen.”

 

 

 


John Deere Horst
John Deere Fabriek Horst B.V. is in het Limburgse Horst gevestigd. In deze moderne productiefaciliteit bevindt zich tevens het ontwikkelings- en testcentrum voor de gewasbeschermingsmachines van het merk. Met ± 225 medewerkers worden hier getrokken en zelfrijdende spuitmachines ontwikkeld en geassembleerd, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staat. Door nauwe samenwerking met andere Deere units zijn John Deere gewasbeschermingsmachines uitgerust met intelligente oplossingen en vooruitstrevende technologie waarbij de hedendaagse akkerbouwer kan rekenen op de hoogste nauwkeurigheid en meest efficiënte manier van gewasbescherming.
De fabriek is gegroeid uit de machinefabriek gebr. Douven te Horst, welke vanaf 1947 en een breed gamma aan spuitmachines produceerde. In 1998 is de fabriek volledig overgenomen door John Deere en in de daaropvolgende jaren volledig gemoderniseerd naar de standaarden van het merk op gebied van productie en kwaliteit en veiligheid. De gewasbeschermingsmachines gaan van uit Horst naar afnemers in Europa maar ver ook daarbuiten tot aan Japan, Afrika en Australië en Nieuw Zeeland toe. De Fabriek in Horst is onderdeel van het CropCare platform van John Deere met spuitmachine fabrieken in DesMoines, USA, Catalão in Brazilië waar zelfrijdende spuiten worden geproduceerd, Recentelijk is door overname tevens de Amerikaanse spuitmachine fabrikant HAGIE onderdeel geworden van JD.
Begin dit jaar werd in Horst de 10.000 spuitmachine, een PowrSpray R944i, geproduceerd en afgeleverd aan een akkerbouw bedrijf in Frankrijk.

%d bloggers liken dit: