Interpom uitgesteld naar 2021

Hoewel de Belgische overheid beslist heeft dat vakbeurzen vanaf 1 september 2020 opnieuw mogen georganiseerd worden mits het naleven van maatregelen die ook in de handel van toepassing zijn, hebben Kortrijk Xpo en initiatiefnemer Belgapom samen beslist om INTERPOM toch een jaar uit te stellen naar zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 november 2021 in Kortrijk Xpo.

Het internationale karakter van Interpom voor de aardappelsector met degustaties, de voorbereidingstijd en de onzekerheid inzake internationaal reisverkeer zijn factoren die de organisatie heeft doen beslissen om Interpom te verplaatsen naar november 2021.

Een groeiend aantal exposanten en partners geeft ook aan dat november 2020 té vroeg komt om optimaal van de heropleving van de conjunctuur te kunnen genieten. Vanuit directies en hoofdkantoren in het buitenland is er een verbod op (inter)nationale zakelijke verplaatsingen, beursdeelnames en bezoeken. Op dit moment zijn bedrijven in de aardappelsector zich vooral aan het reorganiseren in het kader van een heropstart. De coronacrisis heeft een bijzonder grote impact gehad op de aardappelketen in ons land en erbuiten. Vooral de wereldwijde lockdown heeft ertoe geleid dat wereldwijd een deel van de beschikbare aardappelen niet konden verwerkt worden. Gelukkig konden die via voedselbanken, export, gebruik als dierenvoeder en als grondstof voor groene energie alsnog aangewend worden. Het is ook nog niet duidelijk hoe het nieuwe seizoen zal evolueren, al treedt er een zeker herstel op in heel wat markten. Intussen bouwt Europa en dus ook zijn aardappelsector verder aan een steeds duurzamere wereld. De nakende Green Deal en aardappelbewaring zonder chemische kiemremming zijn enkele illustraties die aantonen dat Interpom in 2021 haar rol van ontmoetingsplatform in geschiktere omstandigheden zeker zal kunnen waarmaken en zo ook de noodzakelijke relance zal helpen stimuleren.

De stand van Dewulf op Interpom 2014

%d bloggers liken dit: