Het onderwerken van groenbemesting

Onderwerken groenbemesters Na een normale winter zijn de meeste groenbemesters gereduceerd tot een platte massa stengels die gemakkelijk onder te werken zijn.Dit jaar hebben we echter geen normale winter gekregen, en bij gebrek aan vriestemperaturen staan er nog vele velden vol frisgroene vanggewassen. Het goed onderwerken van deze planten gaat een zware klus zijn. 

Belangrijk bij het onderwerken van groenbemesting is dat de planten verkleind worden en gemengd in de bovenste grondlaag. Op deze manier kunnen ze afbreken en hun opgeslagen mineralen en koolstof vrijgeven. Bij het mengen moet ervoor gezorgd worden dat de plantenresten nog voldoende lucht en vocht krijgen zodat het verrottingsproces snel intreedt. Om die goeie menging te bereiken is het terug aandrukken van de grond belangrijk opdat grond, plantenresten, lucht en vocht goed met elkaar in contact komen.

%d bloggers liken dit: