Grasstroken onder beheerovereenkomst: Respecteer de regels!

U heeft ze ongetwijfeld al gezien tijdens uw werkzaamheden op het veld: grasstroken onderaan een hellende akker, langs een waterloop of rondom een perceel met graan… De kans is groot dat het gaat om een grasstrook aangelegd in het kader van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op die grasstroken gelden vaak beperkingen op het vlak van bemesting, maaibeheer, betreding enz. Indien u die beperkingen niet naleeft, riskeert de landbouwer een financiële sanctie.

Met het oog op de verbetering van de kwaliteit van milieu, natuur en landschap biedt de VLM aan landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis beheerovereenkomsten te sluiten. In ruil voor hun extra inspanningen ontvangen de landbouwers jaarlijks een vergoeding. Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers onder meer bijdragen aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten, kruidenrijke bermen enz.

De contractvoorwaarden zijn verschillend naargelang het type strook. Op heel wat stroken is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen verboden. Vaak zijn er ook beperkingen met betrekking tot het maaibeheer: sommige stroken mogen niet het ganse jaar door gemaaid worden en/of mogen slechts gedeeltelijk gemaaid worden. In veel gevallen mogen er naast het maaibeheer geen andere activiteiten uitgevoerd worden op de strook (geen gebruik als wendakker of als doorgang, geen tijdelijke opslag van de oogst of van mest…).

Indien de contractvoorwaarden niet nageleefd worden, kan dit leiden tot een financiële sanctie voor de landbouwer. Indien u werken moet uitvoeren op stroken onder beheerovereenkomst of op aangrenzende akkers of graslanden, is het dan ook belangrijk u goed te informeren bij de landbouwer. Uiteraard kunt u ook steeds terecht bij de VLM voor meer informatie (www.vlm.be).

Tekst: Hylke Colpaert – Foto: VLM

%d bloggers liken dit: