Gemengde geluiden op Agribex

Het journaal besteedde zaterdag 7 december aandacht aan Agribex onder de noemer ‘Gemengde geluiden op Agribex’. Met name de situatie in de vleesveehouderij is problematisch door hoge prijzen voor veevoeder resulterend in lagere winstmarges.

De zuivelsector geraakt uit momenteel uit een dip door hogere melkprijzen. In de akkerbouw en met name in groente en fruit heerst tevredenheid met goede opbrengsten en prijzen. Gepositioneerd voor de stand van uitgeverij Rekad en Agrafiek zei Landbouwminister Chris Peeters dat de landbouwsector veel problemen zelf verteert.

Agribex-2013-0025-600x337

%d bloggers liken dit: