Fotoreeks: Klaar voor het mestseizoen

Het is nog wachten tot 17 februari voor er op de Belgische akkers mengmest mag uitgereden worden. De Loonwerker ging op bezoek bij Olivier Eylenbosch in Brussegem, en stelde vast dat alles in gereedheid is.
Voor komend seizoen beschikt Olivier maar liefst over 76.000l (Peecon 24.000l, Record 28.000l en Joskin 24.000l) aan transporttanks en 26.000l (Joskin TetraX 13.000l met graslandinjector en  Record 13.000l met sleepslangen-systeem) aan tanks om de mest op het land te brengen.

De vaste mest wordt al aangevoerd op het land, maar het is nog te nat om al open te rijden.

%d bloggers liken dit: