Eerlijkheid duurt het langst (en levert het meeste op)

De Nitraatrichtlijn houdt de gemoederen aardig bezig en ook de manier van zaaien staat ter discussie. Welke rijafstand is wenselijk? Bemesten in de rij of volvelds? De markt wordt overspoeld met onderzoeken ter onderbouwing van nieuwe zaai- en bemestingstechnieken. Vraagt u zich ook af hoe de onderzoeken zijn gedaan? Wie is de opdrachtgever van het onderzoek? Zijn de onderzoeksresultaten objectief? Wat denkt u zelf?

Voor de beste manier van zaaien is bovenal boerenverstand gewenst. Iedere teler weet dat er meerdere variabelen zijn die de opbrengst beïnvloeden. Voorvrucht, zaaibedbereiding, rijafstand en uiteraard de (instelling van) de zaaimachine. Veel machines kunnen netjes zaaien. De chauffeur bepaalt echter grotendeels de finale opbrengst. Wanneer men netjes zaait in de rij (weinig missers en dubbelen) is een opbrengst van 45 ton of meer per hectare geen uitzondering. Als een zaadje niet kiemt spreekt men over een misser; een dubbele is altijd een fout van de machine. Eén procent dubbelen staat gelijk aan 0,4 procent opbrengstverlies; één procent missers betekent 0,6 procent opbrengstverlies (Bron: R.L. Nielsen, Purdue University). Een simpele rekensom is snel gemaakt. Zaait u 100.000 maiszaden en er komen 97.500 maisplanten op, die elk ongeveer een halve kilo wegen, dan realiseert u een opbrengst van 48.750 kilo snijmais per hectare. Open uw ogen, kijk in het veld naar het zaairesultaat en oordeel zelf.

Proefresultaten

Wie op Google zoekt naar ‘Corn yield versus row distance’ krijgt miljoenen zoekresultaten. Het overgrote deel van deze onderzoeken zijn gedaan in Amerika, waar veel mais wordt verbouwd. Al deze onderzoeken geven verschillen aan tot maximaal 5 procent. Bij ieder onderzoek dient u zichzelf de vraag te stellen: ’Door welke bril is gekeken?’. Er zijn veel belanghebbenden in vele (betaalde) proeven en iedereen lobbyt om zijn of haar product zo goed mogelijk naar voren te laten komen. Het wordt bedenkelijk als de uitslagen van deze onderzoeken als richtlijn voor overheidsbeleid worden gebruikt. Komen deze richtlijnen op een eerlijke, verantwoorde manier tot stand? Opvallend zijn onderzoeken waarin Delta zaaien en ruitverband zaaien tot significante meeropbrengsten zouden leiden. Wanneer ik verder kijkt, zie ik (ik chargeer) dat deze nieuwe zaaitechnieken worden vergeleken met sterk verouderde, slecht afgestelde zaaimachines. Op een dergelijke manier wordt niet alleen de overheid, maar ook de teler foutief voorgelicht. Een kwalijke ontwikkeling, temeer omdat belangrijke dossiers als bijvoorbeeld de Nitraatrichtlijn hierop worden ingericht.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijk onderzoek naar de rol van rijenbemesting dient de basis te zijn voor de Nitraatrichtlijn. In dit onderzoek dienen moderne zaaimachines, ondersteund door productspecialisten van de fabrikanten en deskundige chauffeurs ingezet worden. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sector en de industrie. Wie pakt de handschoen op?

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in of klik hier en ga naar de actiepagina van Homburg