Drones: Nationale Precisielandbouw Demodagen

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juli gingen de nationale Nationale Precisielandbouw Demodagen door in het Hof ten Bosch in Huldenberg. Agrometius, Bayer en de Bodemkundige dienst België sloegen de handen in elkaar en zorgden voor een uitgebreid gamma van onderwerpen. Met een wandeling langs 5 demo’s en presentaties werd een duidelijk overzicht geschetst van de huidige stand van zaken en de laatste vernieuwingen in GPS-besturing, bodemscanning, gewasopvolging, drones en opbrengstmeting.

GPS-besturing
SIZED_FOTO1Hoewel GPS-besturing al enkele decennia beschikbaar is voor landbouwvoertuigen, blijft het de basis voor precisielandbouw. Zonder de exacte locatiebepaling zijn we weinig met allerhande metingen die worden uitgevoerd. De link tussen de verschillende acties is dan ook een steeds belangrijker wordende factor. Je wilt immers weten op welke positie de opbrengst vorig jaar net wat minder was, en of dit rechtstreeks te wijten is aan de bodemgesteldheid op die plaats. Elke meetwaarde wordt teruggekoppeld naar een punt op het land en net daardoor kan de juiste link gelegd worden tussen alle vergaarde data. Als inleiding van de presentatie werd kort het verschil aangehaald tussen T-GPS – voor ruwe bewerkingen als spuiten of bemesten op 25cm nauwkeurig – en het nauwkeurigere RTK-signaal – voor bijvoorbeeld nivelleren of zaaien op enkele centimeter nauwkeurig. En welke voordelen GPS-besturing heeft zoals brand-, spuit-, meststofbesparing, tijdsbesparing en de mogelijkheid om ’s nachts langer door te werken. Maar onderzoek en ontwikkeling staat niet stil waardoor al snel werd overgegaan naar het aankondigen van enkele nieuwigheden. Zo heeft Trimble een besturingscomputer in z’n gamma opgenomen, gelijkend op een wat dikkere tablet, met Android als besturingssysteem dat we ook terugvinden op vele smartphones. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker snel de nodige handelingen onder de knie heeft en daarenboven gekende programma’s of apps kan gebruiken om te emailen, notities te nemen en instellingstabellen voor machines op te vragen. Het valt hier op dat deze apps één voor één werkgerelateerde functie hebben. Het is namelijk niet zo dat je, net als op je smartphone, naar de Google Play Store kan gaan en eender welk spelletje kan downloaden, wat je dan kan spelen als de tractor z’n werk doet. Trimble heeft het hele besturingssysteem onder handen genomen om ervoor te zorgen dat alles veilig kan verlopen. Zo hebben ze voor een eigen applicatieverzameling gezorgd, waarbij elke app is goedgekeurd door Trimble zelf, en kan je ofwel de automatische besturing z’n werk laten doen, ofwel e-mailen, data opvragen,… De 2 combineren is niet mogelijk zodat de bestuurder tijdens het rijden niet wordt afgeleid. Wel is dat opvolgen weer net iets makkelijker geworden. Zo werd er ook de automatische kopakkerbesturing voorgesteld: Trimble NextSwath. Door in te stellen wat de minimale draaicirkel is en hoeveel gangen er moeten worden overgelagen zal de computer zelf zijn weg zoeken op de kopakker en de combinatie naar het juiste pad leiden. Bemerking hierbij is wel dat omwille van het gevaar bij getrokken machines, de kopakkerbesturing enkel vooruit de bocht zal nemen. Korter draaien door achteruit te rijden is niet mogelijk. Hierdoor kan de bestuurder zich volledig op de bediening machine richten, al moet gezegd worden dat door de steeds betere integratie tussen GPS-besturing met bv sectieafsluiting, tractor en werktuig ook dit vergemakkelijkt.

Tekst & Beeld: Jan Bens

%d bloggers liken dit: