Door de ogen van… Peter Nyffels, Maître D. van FarmCafe.

FarmCafe is een online platform voor land- en tuinbouwers en loonwerkers die nood hebben aan goede raad of tips voor het uitwerken van een idee of met vragen zitten rond bedrijfsovernames, uitbreiding of innovatieve ontwikkelingen. De man achter dit platform is Peter Nyffels, die in de schoot van KBC het systeem ontwikkelde en ontplooide over het Vlaamse land. De Loonwerker sprak met hem in Leuven.

Peter, Maître d’ van FarmCafe, hoe moeten we ons dat voorstellen?
Zoals elk goed café heeft ook FarmCafe een cafébaas. Ik begeleid de mensen die op het platform komen aankloppen met vragen, ik zorg dat ze terecht kunnen in hun online vergaderzaal en ik breng ze, indien nodig, in contact met de juiste gesprekspartners. Nadien zorg ik dat alles gesmeerd loopt, een beetje zoals een cafébaas dat doet van achter zijn toog. Ik ben niet actief in alle gesprekken en plannen betrokken. Zie me als de katalysator die zorgt dat de bezoekers het naar hun zin hebben en graag terug komen.

SIZED_OPENINGSBEELDMogen we FarmCafe zien als een soort Facebook voor boeren?
Die vraag krijg ik wel meer, maar het antwoord is duidelijk: “Neen, zeker niet!” FarmCafe is een samenwerkingsplatform waar 150 experts van 23 partners klaar staan om mensen uit de landbouwsector die vragen hebben bij te staan met raad. Een eerste heel belangrijke zaak op het platform is veiligheid. Hiermee bedoel ik dat wat er in de online “plan” besproken wordt, effectief achter gesloten deuren blijft. De data die op het platform gegenereerd wordt blijft binnenskamers tussen de landbouwer en de expert(s). Als bank weten we wat het belang is van veilig online dataverkeer, en dat hebben we doorgetrokken in het platform. We zijn ook bewust geen informatieplatform. Voor informatie over de sector kan iedereen terecht op sites zoals VILT of die van De Loonwerker of dergelijke. Wat we wel willen leveren is inspiratie: we zijn er van overtuigd dat de land- en tuinbouw in ons land nog altijd een groeipotentieel heeft en wij willen er dan ook zijn voor de land- en tuinbouwers die willen groeien, door positief met hun vragen of bedenkingen om te gaan en samen hun groeipotentieel te ontdekken.

Is er geen drempelvrees voor een dergelijk online platform?
In tegenstelling tot wat vele mensen, vooral buitenstaanders, denken heerst er geen digitaal analfabetisme bij onze landbouwers. We staan er meestal niet bij stil, maar de digitale wereld is beetje bij beetje binnen geslopen in onze trekkers en oogstmachines maar ook in de koeien- en varkensstallen. Trekkers hebben een boordcomputer, we rijden op GPS en doen aan datamapping. We sturen gegevens en bestellingen door via de computer of met de smartphone. En wanneer de man op de tractor tussen 2 karren of 2 kopakkers wat tijd heeft, kijkt hij op zijn smartphone wat er allemaal op facebook of twitter staat. De stap naar een online platform waar ze een antwoord op hun vragen kunnen vinden is dus klein. Akkoord, soms is het nog net iets gemakkelijker om op een beurs snel iets te vragen, maar het dringt al vlug door dat er online meer experts zich over 1 vraag kunnen buigen. Een probleem dat we wel merken is dat onze boeren nog dikwijls van het type zijn die de soep eten met de arm rond het bord, iemand anders mag niet zien wat er in het bord ligt. Ik wil eigenlijk zeggen dat onze boeren niet snel het achterste van hun tong laten zien. Daarom willen we op het platform ook duidelijk maken dat hun gegevens en ideeën veilig zijn en vooral, hun eigendom blijven.

Je komt uit de banksector en hebt doorheen de jaren vele land- en tuinbouwers geholpen, is er iets dat je opvalt nu?
SIZED_HAND
Onze boeren en loonwerkers denken soms dat ze het wel alleen kunnen. Een typisch voorbeeld is het aanschaffen van een nieuwe trekker of machine. Dikwijls kwamen ze maar pas aankloppen bij de bank voor een financiering wanneer de bestelbon klaar lag om te tekenen. In plaats van eerst naar de bank te gaan om te zien wat er mogelijk was, werd er een keuze gemaakt en nadien werd er geprobeerd om alles rond te krijgen. Ook experts worden dikwijls pas laat in het ontwikkelingsproces betrokken. Dat willen we met FarmCafe veranderen. Hoe vroeger experts en financiële instellingen betrokken worden in een traject, hoe groter de kans op slagen. Bijkomstig is nog eens het feit dat wij als Vlamingen, dus niet alleen in de landbouwsector maar over alle sectoren heen, bang zijn om alles op tafel te leggen. Nederlanders spelen heel snel open kaart, daar kan je in een eerste gesprek al de nodige cijfers krijgen van een bedrijf. In Vlaanderen houden we die graag voor ons, zelfs tijdens gesprekken met buitenstaanders die er zijn om te helpen.

Wil je graag het volledige interview met Peter lezen? Surf dan snel naar www.agroshop.be en neem aan abonnement op De Loonwerker!

%d bloggers liken dit: