DLG Feldtage – verzamelplaats voor gewasspecialisten

De tweejaarlijkse DLG Feldtage zijn de Duitse variant van de Werktuigendagen. Op een oppervlakte van 45 hectare proefvelden en aansluitende exporuimte worden de laatste trends op gebied van gewasbescherming en innovatie getoond. Meer dan 100 proefvelden zijn ingezaaid met courante akkerbouwteelten en drones krijgen specifieke aandacht.

De DLG Feldtage vinden plaats van 14 tot en met 16 juni in het Mariaburghausen Estate in Haßfurt, Beieren. Dit is vanuit Brussel ongeveer 6 uur rijden.
Tijdens de DLG Feldtage wordt er veel aandacht geschonken aan gewasbescherming, teeltvergelijking en innovatie. Onder de noemer “Bioeconomy” wordt gekeken naar de rol van de landbouwer als producent van ruwe grondstoffen zoals vezels of zaden voor biobrandstoffen. Beperkte machinedemonstraties leggen de nadruk op precisielandbouw en ook drones staan volop in de kijker.

Zowel voor de teelt van wintertarwe als die van koolzaad zijn vergelijkingsvelden aangelegd waar gewasspecialisten van over heel Europa hun manier van telen toepassen. Voor wintertarwe zijn er 11 verschillende teams van specialisten, voor koolzaad zijn dat er 8. Verder is er een uitgebreid marktoverzicht van rassen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, productiemethoden, diensten, productiemiddelen en kapitaalgoederen.

Praktisch:

DLG Feldtage 2016
14-16 juni 2016
Mariaburghausen Estate, Haßfurt (Duitsland)

Een inkomticket kost €21, de terreinen zijn alle dagen open van 9 tot 18 uur.

%d bloggers liken dit: