Dewulf~Miedema gaat voortaan verder onder de naam Dewulf

Dewulf~Miedema, full-liner in machines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, gaat resoluut voor Dewulf als nieuwe officiële bedrijfsnaam.

Daarmee wordt een volgende stap gezet in het fusieproces dat beide bedrijven in 2014 hebben ingezet. Voor het personeel wijzigt er naast de naam niets. De klanten en het dealernetwerk kunnen weldra genieten van het comfort en de voordelen van Dewulf als one-stop-shop. Het eengemaakte Dewulf is daarnaast meer gedreven dan ooit om het werken zo aangenaam mogelijk te maken voor zijn klanten en om hen te helpen groeien. Dat uit zich in de nieuwe slogan: “enjoy growing”.

%d bloggers liken dit: