Demonstratie maisstoppel onderwerken Werktuigendagen 2019

Het recent goedgekeurde MAP6 legt voor het zaaien van groenbemesters een uiterste inzaaidata op. Groenbemester wordt ingezaaid als vanggewas om de reststikstof op te nemen, maar ook om erosie te voorkomen of om de bodemkwaliteit te verbeteren door aanvoer van organisch materiaal. Door de strenge inzaaidata moeten groenbemesters ingezaaid worden na teelten waarbij het minder evident is om in te zaaien en moet het vrij snel na de oogst gebeuren. Om dergelijke oogstresten efficiënt weg te werken is het juiste materiaal nodig. Op de Werktuigendagen werden daarom verschillende werktuigen gedemonstreerd om de oogstresten van dorsmais onder te werken.

Gedemonstreerde werktuigen:

 

%d bloggers liken dit: