COVID19: De Europese Commissie zal marktmaatregelen activeren voor de landbouwers

Vandaag heeft België een bilateraal overleg gehad met de Europese Commissaris bevoegd voor Landbouw Janusz Wojciechowski, over de COVID 19 crisis en de gevolgen hiervan voor de land- en tuinbouwsector die instaan voor onze voedselvoorziening. Federaal minister van Landbouw Ducarme en de gewestelijke landbouwministers Hilde Crevits en Willy Borsus namen deel aan het overleg. Zij benadrukten het belang van het behoud van een goed functionerende interne Europese markt en de rol die vele seizoenarbeiders hierin opnemen, die elk jaar ook bij ons met de oogst helpen. De Europees Commissaris voor Landbouw Wojciechowski werkt aan een concreet voorstel om tegemoet te komen aan een aantal sectoren in nood.

Federaal minister van Landbouw Denis DUCARME : “De landbouwers spelen in deze crisisperiode een essentiële rol als eerste schakel in de voedselketen. Door hun werk voort te zetten, dragen zij bij aan het vermijden van het risico op voedseltekorten. Wij moeten absoluut aan hun zijde blijven staan en hen ondersteunen. De beslissing van de Europese Commissie om de marktondersteunende maatregelen te activeren zoals België vroeg, is positief. Zij zullen met name de landbouwers toelaten een ineenstorting van de prijzen te vermijden. De hervorming moet nu snel geïmplementeerd worden.”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits : “Wij verzochten de Europese Commissie om snel de nodige maatregelen te nemen en budgetten vrij te maken, voor sectoren die in een bijzonder moeilijke  situatie terecht zijn gekomen. Het gaat concreet over sierteelt, aardappelen, pluimvee, zuivel en de vlees. Waar mogelijk dient Europa een opkoopregeling te voorzien zodat producten die niet tijdig verkocht geraken, van de markt gehaald kunnen worden en alsnog gratis kunnen bedeeld worden via de voedselbanken.”

Waals minister van Landbouw Willy Borsus : “Er moeten snel maatregelen genomen worden, vooral in de melk-, vlees- en suikersector. Wat de melksector betreft, heb ik maatregelen gevraagd voor een vrijwillige en betaalde gedeeltelijke productievermindering. Voor de rundsector is het nodig om de Europese grenzen open te houden, private opslag te voorzien en een bijkomend budget te mobiliseren voor de bevordering van de intracommunautaire handel. Tot slot moet de wereldmarkt voor suiker nauwlettend in de gaten worden gehouden en moeten we klaar staan om tot actie over te gaan. De landbouw mag niet vergeten worden bij crisis- en relancemaatregelen.

De sectoren fruit en groenten, sierteelt, aardappelen, zuivelproducten, pluimvee en eieren, rundvlees en suiker worden zwaar getroffen door de COVID19-epidemie.

Tijdens het gesprek met de Europese landbouwcommissaris hebben de Belgische ministers hun vraag herhaald om de maatregelen te activeren uit de GMO-verordening (gemeenschappelijke marktordening), met name de ondersteuning van de private opslag van zuivelproducten. Een vraag die positief beantwoord werd door Europees landbouwcommissaris Janusz WOJCIECHOWSKI.

Andere uitzonderlijke maatregelen eigen aan elke sector werden gevraagd, met name de creatie van een opkoopregeling voor de sierteelt- en aardappelsector om hun leefbaarheid te garanderen. Niet-vervallen levensmiddelen opgekocht door de Europese Unie zouden vervolgens verdeeld kunnen worden via de voedselbanken aan de meest behoeftigen.

Ministers Denis DUCARME, Hilde CREVITS en Willy BORSUS zijn bovendien van mening dat de Europese Commissie markttoezicht moet voorzien, vooral in de sectoren die afhangen van de export, zoals vlees, suiker, aardappelen en zuivelproducten, om tijdelijke maatregelen te kunnen activeren zodra dat nodig zou zijn, bijvoorbeeld in geval van een prijsdaling.

Tot slot hebben de ministers het belang benadrukt van een solide voedselbevoorradingsketen. Deze crisis herinnert ons er immers aan dat het belangrijk is dat de land- en tuinbouwsector ondersteund wordt door alle bestuursniveaus om onze voedselautonomie te garanderen.

Ter herinnering, bepaalde flexibiliteitsmechanismen werden verkregen na de laatste Europese Landbouwraad. De creatie van “green lanes” binnen de Unie heeft het mogelijk gemaakt om de controles te verlichten op goederen aan de grenzen, wat vertragingen beperkt in de bevoorrading van grondstoffen. Bovendien werden richtlijnen ingevoerd om de verplaatsing van seizoenarbeiders binnen de EU te bevorderen.

%d bloggers liken dit: