Bestrijding van moeilijke onkruiden in mais

Na het inzaaien van het mais zal in combinatie met hogere temperaturen en verse regen zowel de maïs als het onkruid zich snel ontwikkelen. Voor een geslaagde onkruidbestrijding is het belangrijk om de onkruiden in een vroeg stadium te bestrijden en het schema aan te passen in functie van de aanwezige flora.

KART, partner voor elke onkruidbestrijding in mais

Het meeste onkruid heeft weinig problemen met de temperatuur en ontwikkelt zich dus al heel snel onder alle omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat het belangrijk is zo vroeg mogelijk in de grijpen en dus de jonge onkruiden te bestrijden. Het schema wordt aangepast in functie van de aanwezige onkruidflora.

KART is daarbij een uitstekende partner in elke mogelijke mix. KART behoudt onder alle omstandigheden zijn werking: droogte, koude, veel neerslag hebben dankzij de sterke systemciteit van KART weinig invloed op de efficiëntie.

Hieronder vindt u nog even de sterke punten van KART & MATRIGON die de klassieke schema’s perfect aanvullen naar de bestrijding van éénjarige en meerjarige onkruiden.

KART heel sterk op haagwinde
KART 0,7 L/ha in combinatie met een klassiek schema bestrijdt de haagwinde voor 100%. Een tweede toepassing met KART 0,5 l/ha + PRIMUS 50 ml/ha is aangeraden 10-15 dagen later om nieuw opgekomen haagwindeplanten te bestrijden.

Kart geeft een volledige afdoding van de haagwinde, ook bij droog weer (zie foto rechts)

KART bestrijdt afdoende aardappelopslag

Dankzij de fluroxypyr in de geoptimaliseerde SE-formulering, bestrijdt KART definitief aardappelopslag:

  • Bij gelijkmatige opkomst aardappelopslag: + KART 0.7 l
  • Indien nakiemers van aardappelopslag is een tweede behandeling noodzakelijk. Behandel steeds voor het 7-blad stadium van de maïs

Zonder TBA is KART noodzakelijk om zwaluwtong volledig te bestrijden

Zonder terbuthylazine in het basissysteem wordt zwaluwtong onvoldoende bestreden. Proeven in het verleden toonden aan dat zwaluwtong gemiddeld 50% minder bestreden wordt door een basissysteem indien TBA hierin niet meer aanwezig is. Toevoeging van KART aan deze basis zorgt voor een gemiddelde bestrijding van de zwaluwtong van 98%.

Dosis KART wordt in TBA-vrije systemen verhoogd naar 0.7 – 0.75 l/ha.

KART geeft een duidelijke BOOST aan de grassenmiddelen in de mix

Advies KART in de verschillende onkruidschema’s

+TBA Bodemherbicide Contactherbicide Grassenmiddel + KART 0.5 – 0.7 L/HA
Dosis KART:

  • éénjarige onkruiden: 0.5 – 0,7 in alle schema’s
  • meerjarige onkruiden: 0.7 in mix gevolgd door 0.5 l + Primus 50 ml/ha op nakiemers
-TBA Bodemherbicide Contactherbicide Grassenmiddel + KART 0.5 – 0.7 L/HA
Dosis KART:

  • éénjarige onkruiden: 0,7 – 1 l in alle schema’s
  • meerjarige onkruiden: 0.7 in mix gevolgd door 0.5 l + 50 ml/ha op nakiemers

MATRIGON, voor de bestrijding van meerjarige onkruiden

De bestrijding van meerjarige onkruiden toont het beste resultaat wanneer deze gebeurt onder groeizame omstandigheden. Contactherbiciden in maïs hebben een beperkte invloed op de afdoding van het ondergronds wortelstelsel waardoor ze de hergroei van meerjarige onkruiden niet vermijden. MATRIGON doodt het wortelstelsel wel af, is perfect selectief in maïs en is mengbaar met ALLE herbiciden.

In menging met schema’s met of zonder TBA:Eénjarige + distel, hoefblad, meerjarige melkdistel, cichorei-opslag

Klassiek schema + KART 0,5 L/ha + MATRIGON 0,7 l/ha

Indien late kieming van meerjarige onkruiden, herbehandelen met MATRIGON 0,8 l/ha + olie

Specifieke toepassing vanaf 3-blad tot 10-blad van de maïs: MATRIGON 1,5 l/ha + olie


Lees meer partnernieuws van Corteva Agriscience >

%d bloggers liken dit: