Bestrijding van de Coloradokever TRACER™ – CONSERVE™ Pro – BOOMERANG™

De laatste jaren zien we een sterke druk van de Coloradokever in aardappelen. Verschillende factoren werken dit in de hand : een stijging van de aardappelteelt, het gebruik van breedwerkende insecticiden die een impact hebben op de nuttigen, het gebrek aan oplossingen om aardappelopslag te bestrijden in bepaalde groententeelten (cichorei, witloof, erwten, …) en een zwakkere bestrijding tijdens de teelt van bieten, maïs, zomergraan, … .

 Tracer – Conserve Pro – Boomerang :  3 formuleringen op basis van SPINOSAD

 

Tracer – Conserve Pro – Boomerang : van natuurlijke oorsprong en erkend in de biologische teelt

  • Tracer – Conserve Pro – Boomerang  worden geproduceerd via fermentatie van een bodembacterie.
  • Tracer – Conserve Pro – Boomerang zijn formuleringen zonder een chemische modificatie. Hierdoor zijn ze ook erkend in de biologische teelt.
  • Tracer – Conserve Pro – Boomerang werken in op specifieke plaatsen in het zenuwcentrum van bepaalde insecten, maar zijn selectief ten aanzien van nuttigen. Nuttige insecten zoals lieveheersbeestje, wantsen, gaasvliegen, spinachtigen worden niet bestreden en de populatieopbouw van deze nuttigen wordt dus niet beïnvloed. Een geïntegreerde bestrijding van de Coloradokever is dus perfect mogelijk.

 Tracer – Conserve Pro – Boomerang efficiënt op alle stadia van de Coloradokever

  •  Tracer – Conserve Pro – Boomerang bestrijden de Coloradokever in alle stadia : larvaal stadium (L1-L4) & adult stadium.
  • Tracer – Conserve Pro – Boomerang werken via contact en opname waarbij de maagwerking het sterkste werkt. Daarom zal ook het snelste resultaat verkregen worden indien er wordt behandeld op goed etende, jonge larven.

Tracer – Conserve Pro – Boomerang :  weinig temperatuursafhankelijk

  • Tracer – Conserve Pro – Boomerang zijn in tegenstelling tot pyrethroïden weinig temperatuursafhankelijk. Eens spinosad is opgenomen in het blad en onder de waslaag komt, zit spinosad beschermd tegen afbraak door temperatuur en UV-licht. Dit betekent dat ook bij hogere temperaturen spinosad zijn werking blijft behouden en een nawerking heeft van 7 tot 10 dagen.

Tracer – Conserve Pro – Boomerang : technische positionering

Behandel wanneer de relatieve vochtigheid hoog is (huidmondjes open) en bij een lage UV-index. Dit verkrijg je het best ’s morgens vroeg of laat op de avond.

Het beste resultaat wordt verkregen bij een bestrijding van jonge, goed etende larven.

%d bloggers liken dit: