App Update: Kostenbesparing precisielandbouw berekenen

De PLM kostenbesparingscalculator app van New Holland berekent snel en eenvoudig een inschatting van potentiële besparingen door toepassing van precisielandbouw.

In de op Amerikaanse leest geschoeide app vul je eerst bedrijfsgegevens zoals werkbreedte, GPS correctiesignaal, gemiddelde perceelsgrootte en bedrijfsgrootte in. Tevens voer je de kosten van brandstof, zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen in. De app biedt de mogelijkheid om per bewerking een perceelsvorm te kiezen. Hierna geeft de app direct het resultaat weer en bundelt alle resultaten in een volledig rapport. De app is er ook in het Frans en het Nederlands voor iPhone, iPad en Android en op de internetsite van New Holland.

%d bloggers liken dit: